Investeeringuprojektid

  • Prindi

Käesolev veebileht annab ülevaate Kuressaare Ametikoolis alates 2004. aastast Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite abil läbi viidud investeeringutest taristusse ja sisseseadmetesse.

ERF projektid

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse tehnoloogialabor

el regionaalareng horisontaal