Võtame esmakordselt vastu põhikoolijärgse talvise kokarühma /12.12

Kuressaare Ametikoolis algas esmakordselt talvine vastuvõtt päevases õppes põhikoolijärgsele koka erialale, lõpetajad omandavad lisaks praktilistele ametioskustele kolme aasta jooksul ka keskhariduse.

„Sihtrühmana näeme neid noori, kes oma praeguses koolis ei tunne, et see on neile hingelähedane koht,“ rääkis ametikooli turismiteeninduse õppesuuna juhtõpetaja Ülle Tamsalu. „Samuti neid, kellel kool on mingil põhjusel sel sügisel pooleli jäänud. Nii ei pea sügiseni õpingute alustamisega ootama.“

Tamsalu sõnul tuli algatus ja huvi mitmete lapsevanemate poolt. „Mandril on mitmes kutsekoolis talvist vastuvõttu kutsekeskhariduse erialadele edukalt mitmed aastad tehtud,“ lausus ta.

„Õppetöö on praktiline. Mul on hea meel, et meie vilistlased, kellest nüüdseks on saanud peakokad, käivad meil hea meelega õppekööke juhendamas,“ rääkis Tamsalu. „Õpilastel on nii lihtne ja kindel omale praktikakohta leida.“

Kolme aasta pikkuse õppeaja sisse kuulub poole aasta mahus üldaineid, lisaks on poole aasta mahus üldaineid integreeritud erialamoodulitega. „Lõpetaja saab keskhariduse ja tal on võimalus minna edasi kõrgharidust omandama,“ märkis Tamsalu. „Uus õpperühm alustab esimesel poolaastal erialatundidega, üldainete moodulid algavad sügisel.“

Sisseastumisavaldusi võetakse vastu 16. jaanuarini koolis koha peal, e-avalduse saab esitada ametikooli veebilehel.

Vastuvõtuvestlus korraldatakse 19. jaanuaril kell 15 ruumis Õ310. Õppetöö algab 29. jaanuarist. Õppeaeg on kolm aastat, kool lõpetatakse 2021. a veebruaris.

20171212kokk660x150

Ametikool võõrustab Euroopa kutseoskuste nädalal 200 põhikooliõpilast /24.11

Kuressaare Ametikool korraldab 23. novembril Euroopa kutseoskuste nädala ja üle-eestilise Oskuste Aasta raames Oskuste Päeva töötoad, kuhu on kutsutud 200 Saaremaa põhikooliõpilast.

Õpilased jagunevad kaheksasse töötuppa, kus saadakse ülevaade ühest erialast ja osaletakse praktilistes tegevustes. Ametikooli koostööpartneriks on Saaremaa Rajaleidja keskus, kelle karjäärinõustajad viisid eelnevalt üldhariduskoolides läbi testid, et leida õpilaste huvidele ja soovidele vastav töötuba. Oskuste Päeva partneriks on ka Saaremaa Ettevõtjate Liit, igas töötoas tutvustavad noortele eriala ja valdkonda kohalike ettevõtte esindajad.

„Oskuste Päeva eesmärgiks on aidata läbi põhjalikuma erialatutvustuse õpilastel karjäärivalikuid teha,“ rääkis projektijuht Anneli Viherpuu-Berens. „Kasu on mitmepoolne: paremini informeeritud noored teevad teadlikumaid valikuid. Oleme ametikoolis kogenud, et sellised noored on motiveeritumad ja ei lange nii kergesti koolist välja.“

Oskuste Päeva toetab Euroopa Sotsiaalfond läbi programmi PRÕM. Projekti sihtrühmaks on Saare maakonna 7.-9. klasside õpilased.

Töötubadeks on kokk, väikelaevaehitaja, ehitaja, tarkvaraarendaja, juuksur, kujundaja, autotehnik ja restoraniteenindaja.

Euroopa kutseoskuste nädal on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on muuta kvaliteetseid oskusi ja tööturul väljavaateid pakkuv kutseharidus ja -koolitus ligitõmbavamaks. Selle kestel korraldavad osalevad riigid üle kogu Euroopa nii kohalikul, piirkondlikul kui ka riiklikul tasandil sündmusi. Euroopa kutseoskuste nädal toimus esimest korda 2016. aastal.

23.11.2017

Alamkategooriaid