Viimase sisseastumisnädala algul populaarseimad juuksur ja tarkvaraarendaja /7.08

Viis päeva enne sisseastumisavalduste vastuvõtu lõppu on Kuressaare Ametikoolis populaarseimad erialad juuksur ja noorem tarkvaraarendaja.

Juuksur on 23 avaldusega kõige suurema õppidasoovijate arvuga kutsekeskhariduse eriala. Veel on lisaks erialaoskustele ka keskhariduse andvatest erialadest rohkelt avaldusi noorem tarkvaraarendaja (18) ja kujundusgraafiku (17) erialadele.

Täiskasvanutele suunatud tsükli- ja õhtuõppe erialadest soovitakse enim õppida noorem tarkvaraarendajaks (23), õmblejaks (20) ja mööblirestauraatoriks (19).

Kokku on esmaspäevahommikuse seisuga st viis päeva enne vastuvõtuperioodi lõppu laekunud 336 avaldust.

Sisseastumisavalduste vastuvõtt lõppeb reedel, 11. augustil. Kokku saab õppima tulla üheksale kutsekeskhariduse, ühele lihtsustatud ning 18 tsükli- ja õhtuõppe erialale.

7.08.2017