Tegevusjuhendaja (1a)

tegevusjuhendaja Kuressaare AmetikoolTegevusjuhendaja eriala lõpetanud töötavad ja praktiseerivad tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutustes, mis on spetsialiseerunud psüühiliste erivajadustega klientidele sotsiaalteenuste osutamisele.

Erilist tähelepanu pööratakse õppetöös kliendi aktiviseerimise põhimõtetele ja eesmärgipärase tegevuse planeerimisele/läbiviimise oskusele arvestades tegevuse jõukohasust ja mõju üldisele toimetulekule.

Tegevusjuhendaja õppekava vastab tegevusjuhendaja 4. taseme kutsestandardile. 

Õppetöö on korraldatud tsüklitena. Selline paindlik õppetöö korraldus võimaldab õppida töö kõrvalt. Erialasel tööl olevatel õppijatel on võimalik sooritada praktika töökohal.

Tegevusjuhendaja pädevusi omandama ootame eriti õppijaid, kes on juba läbinud hooldustöötaja kaheaastase õppekava või omavad tööalaseid kogemusi nimetatud sihtrühmaga. Õppekava läbinul on võimalus jätkata õpinguid ükskõik millisel sotsiaalvaldkonna erialal Kuressaare Ametikoolis.

Kuressaare Ametikool on tegevusjuhendaja eriala kutse andja. Õpingute lõpuks sooritatakse tegevusjuhendaja 4. taseme kutseeksam.

  • Õppeaeg: 1 aasta
  • Õppekava tase: 4
  • Esmaõpe
  • Keskhariduse baasil
1a 4. tase  keskhariduse baasil 

Sisseastumine

  • Vestlus
  • Vastuvõtuküsimustik