Abikoka õppekaval saab hakkama lihtsustatud õppekavaga põhikooli lõpetanu.

Hea abikokk on aus, täpne ja kohusetundlik. Ta abistab kokka toitude valmistamisel ning teeb puhastus- ja koristustöid.

Abikoka õppekava on kohandatud HEV- (hariduslik erivajadus) õppijatele. See, kas õppijad teevad õpingute lõpus ka kutseeksami, sõltub õppijate tasemest.

Peale põhiõpinguid ja praktilist koolitööd ootavad meie koostööpartnerid teid praktikale. Selleks on valikuvõimalusi kiirtoitlustusettevõtetes, suurköökides, koolides, haiglates, lasteaedades, kohvikutes.

Erialal õpitakse

 • kasutama oma töös mõistlikult nii toiduaineid kui ka muid materjale
 • planeerima oma tööd ja tööaega
 • valmistama ette tööpindasid ja tooraineid
 • valmistama koka juhendamisel etteantud roogasid
 • vastutama köögi ja töövahendite puhtuse ja korrashoiu eest

Vaata õppekava>

Tugisüsteem

Kool võimaldab erivajadusega õpilasele tugiteenuseid, sh karjääriteenust, õpiabi ja sotsiaalpedagoogi. Õpilase toetamiseks on võimalik talle koostada individuaalne õppekava. Igapäevaselt toetab rühmajuhataja.

Meil ei ole võimalust pakkuda tugiisikut, viipekeele tõlki, spetsiaalselt pimedatele kohandatud õppematerjali.

Õppetöö ajad

Õppetöö toimub Kuressaare kesklinnas asuvas õppekompleksis.

Õppijal on nädalas 30 tundi E–R 8.30–14.15

Õppeperiood kestab septembrist juunini ja selle aja sees on ka praktika.

Kaugemalt tulijad saavad õpingute ajal elada ametikooli õpilaskodus

Töövõimalused

Abikokk leiab tööd kiirtoitlustusettevõtetes, suurköökides, koolides, haiglates, lasteaedades, kohvikutes.

Edasiõppimise võimalused

Kuressaare Ametikoolis saab lihtsustatud erialal edasi õppida kinnisvarahooldust. See eriala sobib samuti HEV-õppijatele.

Sisseastumise ajakava

Talvine vastuvõtt

 • Dokumentide esitamine 28.11.2022 kuni 8.01.2023.
 • Vestlus toimub 11.01 kell 12 ruumis Õ201
 • Kool kinnitab vastuvõtu tulemused 19.01.2023
 • Õpilaskandidaat kinnitab õppima asumise hiljemalt 23.01.2023
 • Õppetöö algus veebruaris 2023.

Suvine vastuvõtt

 • Dokumentide esitamine 1.03.2023 kuni 6.08.2023.
 • Vestlus 09.08 kell 10 ruumis Õ-201.
 • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 16.08.2023.
 • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 21.08.2023.
 • Õppetöö algus septembris 2023.

Vaata lisainfot vastuvõtudokumentide ja -korralduse kohta siit>

Vastuvõtukatsed

 • Vestlus

Esita sisseastumisavaldus: sais.ee

Language
Estonian
Field: 
Toitlustus ja majutus
Pictures: 
õppeköök Kuressaare Ametikool
abikoka õpilased Kuressaare Ametikool
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Kutseõpe - lihtsustatudStatsionaarne, koolipõhine – päevaõpePõhiharidus1 a