News

Ametikoolis avati innovatsioonilabor 12. March TaaviTuisk

Esmaspäeval 11. märtsil avati Kuressaare Ametikoolis vastvalminud innovatsioonilabor. Tegu on  kaasaegse õppimisruumiga, mida hakkavad ühiselt õppetöös kasutama ametikooli, Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja Kuressaare Vanalinna Kooli õpilased ja õpetajad.


„Ruum on valmis ja suur osa sisseseadest on kohal,“ rääkis innovatsioonilabori loomise projekti juhtiv ametikooli ettevõtluse ja arvuti õppesuuna juhtõpetaja Jane Mägi. „Avamise järel hakkame tegelema seadmete kasutuselevõtu ja ruumi kasutuskorraldusega.“

Aprillis on kavas läbi viia esimesed sisseseade kasutamise koolitused. Tööd alustavad kolme kooli ühised õppematerjalide koostamise tiimid.

„Alustame seadmete kasutamise koolitustega. Edaspidi tahame jõuda metoodikakoolitusteni, kus käsitletakse seda, kuidas õppetöös innovatsioonilaborit kasutada,“ ütles Mägi. Algul on plaanis töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundide läbi viimine. Mägi sõnul on siht jõuda sinna, kus nii ametikooli kui ka üldhariduskoolide õpetajad tulevad innovatsioonilaborisse ka matemaatika, loodusteaduste, keelte jt teiste teemade tunde ja mooduleid läbi viima.

Innovatsioonilaboris on kuni 24 töökohta. Kasutada saab 3D printerit, 3D skännerit, laserlõikurit, virtuaalreaalsuse peakomplekte, tahvel- ja sülearvuteid. „Nädala pärast jõuavad kohale ka helilabori seadmed salvestus- ja helitöötluseks,“ märkis Mägi. Innovatsioonilaboris on ka helikindel salvestusruum, mille ehitamine oli Mägi sõnul paras väljakutse. Konsulteeriti ka ekspertidega muusikakoolist ja mujalt.

Mägi sõnul on innovatsioonilabori märksõnadeks mobiilsus ja multifunktsionaalsus. „Ruum võimaldab eri tegevusi ja paindlikkust. Jätsime mööbli tellimise teadlikult viimaseks, et saaks valida valminud ruumi jaoks parima liigutatava ja kombineeritatava lahenduse,“ märkis Mägi.

Innovatsioonilabor koosneb kolmest osast: 3D-printeri ja 3D skänneriga varustatud tootelabor, 360-kraadi kaamera ja arvutitega liitreaalsuse labor ning muusika- ja heliseadmetega helilabor. Kavas on ka põhikooli- ja ametikooli õpilaste ühiste häkatonide  ja innovatsioonivõistluste korraldamine.

Innovatsioonilabor rajati ametikooli auditooriumi K-3 asemele. Projekti toetati Euroopa Sotsiaalfondi meetme  „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine“ taotlusvoorust. Projektitoetus on 159 000 eurot ja see sisaldab seadmete ning tehnika kõrval ka koolitusprogrammi projektis osalevate koolide õpetajatele. Lisaks töötatakse välja e-kursused tootedisaini, muusikatehnoloogia, 3D graafika ja videotöötluse õppimiseks. Projekt kestab kolm aastat.

„Ruum on valmis ja suur osa sisseseadest on kohal,“ rääkis innovatsioonilabori loomise projekti juhtiv ametikooli ettevõtluse ja arvuti õppesuuna juhtõpetaja Jane Mägi. „Avamise järel hakkame tegelema seadmete kasutuselevõtu ja ruumi kasutuskorraldusega.“

Aprillis on kavas läbi viia esimesed sisseseade kasutamise koolitused. Tööd alustavad kolme kooli ühised õppematerjalide koostamise tiimid.

„Alustame seadmete kasutamise koolitustega. Edaspidi tahame jõuda metoodikakoolitusteni, kus käsitletakse seda, kuidas õppetöös innovatsioonilaborit kasutada,“ ütles Mägi. Algul on plaanis töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundide läbi viimine. Mägi sõnul on siht jõuda sinna, kus nii ametikooli kui ka üldhariduskoolide õpetajad tulevad innovatsioonilaborisse ka matemaatika, loodusteaduste, keelte jt teiste teemade tunde ja mooduleid läbi viima.


Innovatsioonilaboris on kuni 24 töökohta. Kasutada saab 3D printerit, 3D skännerit, laserlõikurit, virtuaalreaalsuse peakomplekte, tahvel- ja sülearvuteid. „Nädala pärast jõuavad kohale ka helilabori seadmed salvestus- ja helitöötluseks,“ märkis Mägi. Innovatsioonilaboris on ka helikindel salvestusruum, mille ehitamine oli Mägi sõnul paras väljakutse. Konsulteeriti ka ekspertidega muusikakoolist ja mujalt.

Mägi sõnul on innovatsioonilabori märksõnadeks mobiilsus ja multifunktsionaalsus. „Ruum võimaldab eri tegevusi ja paindlikkust. Jätsime mööbli tellimise teadlikult viimaseks, et saaks valida valminud ruumi jaoks parima liigutatava ja kombineeritatava lahenduse,“ märkis Mägi.

Innovatsioonilabor koosneb kolmest osast: 3D-printeri ja 3D skänneriga varustatud tootelabor, 360-kraadi kaamera ja arvutitega liitreaalsuse labor ning muusika- ja heliseadmetega helilabor. Kavas on ka põhikooli- ja ametikooli õpilaste ühiste häkatonide  ja innovatsioonivõistluste korraldamine.

Innovatsioonilabor rajati ametikooli auditooriumi K-3 asemele. Projekti toetati Euroopa Sotsiaalfondi meetme  „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine“ taotlusvoorust. Projektitoetus on 159 000 eurot ja see sisaldab seadmete ning tehnika kõrval ka koolitusprogrammi projektis osalevate koolide õpetajatele. Lisaks töötatakse välja e-kursused tootedisaini, muusikatehnoloogia, 3D graafika ja videotöötluse õppimiseks. Projekt kestab kolm aastat.