Majutus


Õpilaskodus koha saamiseks pead esmalt esitama õpilaskodu administraatorile avalduse. 

Elamispinda õpilaskodusse jagab kasvataja ja/või õpilaskodu administraator vastavalt laekunud avaldustele ning vabadele kohtadele üldise järjekorra alusel.

Kui oled saanud õpilaskodus koha, tuleb Sul sõlmida õpilaskodu administraatoriga õpilaskodu koha kasutusleping, mille lahutamatuks osaks on Kuressaare Ametikooli õpilaskodu sisekorraeeskiri. Õpilaskodu koha kasutusleping sõlmitakse üheks õppeaastaks.

Õpilaskodu hinnakiri

Õpilaskodu voodipesu ja kompensatsioon hinnad

Kautsjon õpilaskodu koha eest tuleb tasuda koheselt enne toa kättesaamist!

Ametikooli õpilaskodus on 150 kohta

Lisainfo

Lea Leemet, Eevi Mägi
lea.leemet@ametikool.eeeevi.magi@ametikool.ee
+372 452 4633
Vallimaa 5a, Kuressaare

Õpilaskodus koha saamiseks pead esmalt esitama õpilaskodu administraatorile avalduse. 

Elamispinda õpilaskodusse jagab kasvataja ja/või õpilaskodu administraator vastavalt laekunud avaldustele ning vabadele kohtadele üldise järjekorra alusel.

Kui oled saanud õpilaskodus koha, tuleb Sul sõlmida õpilaskodu administraatoriga õpilaskodu koha kasutusleping, mille lahutamatuks osaks on Kuressaare Ametikooli õpilaskodu sisekorraeeskiri. Õpilaskodu koha kasutusleping sõlmitakse üheks õppeaastaks.

Õpilaskodu hinnakiri

Õpilaskodu voodipesu ja kompensatsioon hinnad

Kautsjon õpilaskodu koha eest tuleb tasuda koheselt enne toa kättesaamist!

Ametikooli õpilaskodus on 150 kohta

Lisainfo

Lea Leemet, Eevi Mägi
lea.leemet@ametikool.eeeevi.magi@ametikool.ee
+372 452 4633
Vallimaa 5a, Kuressaare