Toetused


Põhiharidusejärgsed erialad

Tasuta koolilõuna

Koolilõuna kulude katmine on Eesti riigi poolt ette nähtud toetus, mida saavad keskhariduseta esmaõppe õppekavade õpilased.

Tasuta koolilõunat saab kooli kohvikutes õpilaspileti alusel.

Loe täpsemalt seadusest.

Kõik erialad

Sõidutoetus kooli- ja kojusõiduks

Õpilaskodus, üürikorteris vm elav mujalt pärit õppija saab esitada igakuiselt oma sõidupiletid, mis täies mahus kompenseeritakse. Sõltuvalt õppekava tasemest kompenseeritakse:

  • kahe koduskäigu piletid kuus (4. taseme kutseõppe õpilastele (v.a kutsekeskharidusõpe), 5. taseme kutseõppe õpilastele.
  • üks edasi-tagasi sõit nädalas (kutsekeskharidusõppe, teise ja kolmanda taseme kutseõppe ning vanadest kutseõppeliikidest põhihariduse nõudeta kutseõppe ja põhihariduse baasil kutseõppe õppekavadel õppivatele õpilastele).

Iga päev kodust kooli sõitvatel õpilastel kompenseeritakse bussipiletid sõltumata sellest, kui kaugel koolist on õppija elukoht. Elukohta arvestatakse rahvastikuregistri järgi.

NB! Alates 1. oktoobrist 2015 ei saa sõidutoetuse saamiseks esitada kütusetšekke. Kui õppija elab kohas, kus peale auto ei ole muud mõistlikku kooli jõudmise vahendit (näiteks väga kehva ühistranspordiühenduse tõttu), siis saab ta taotleda eritoetust (vt. allpool).

Kuressaare linna ja Upa õppekompleksi vaheline transport on päevastele õpilastele esmaspäevast reedeni korraldatud kooli poolt ja see on õppijatele tasuta.

Õppetoetuse põhitoetus

Põhitoetust saavad õppijad pingeridade alusel vastavalt esitatud avaldustele. Pingerea koostamise aluseks on õppeedukus ja õppija aktiivsus:

  1. Õppekava täitmise protsent e õppevõlgade puudumine
  2. Keskmine hinne
  3. Õppija silmapaistvad tulemused, ühiskondlik aktiivsus ja võistlustel või konkurssidel osalemine

Õppetoetuse summaks on 60 eurot kuus.

Esimese kursuse õppijad saavad õppetoetust alates teisest poolaastast st septembris õppima asunud veebruarist.

Koolis on kehtestatud ka loetelu rikkumistest, mille korral on koolil õigus peatada või lõpetada õppetoetuse maksmine.

Põhitoetuse eritoetus raske majandusliku olukorra puhul

Eritoetust määratakse pingeridade alusel vastavalt õppijate taotlustele. Pingeridade koostamise aluseks on õppija majanduslik olukord ja õppetöös osalemine.

Eritoetuse määramise otsustab koolis moodustatud õppetoetuste komisjon, kes koostab eritoetuse saamiseks taotluse esitanud õpilaste kohta pingerea vastavalt esitatud andmetele. Loe täpsemalt.

Eritoetuse avalduse blankett

Põhiharidusejärgsed erialad

Tasuta koolilõuna

Koolilõuna kulude katmine on Eesti riigi poolt ette nähtud toetus, mida saavad keskhariduseta esmaõppe õppekavade õpilased.

Tasuta koolilõunat saab kooli kohvikutes õpilaspileti alusel.

Loe täpsemalt seadusest.

Kõik erialad

Sõidutoetus kooli- ja kojusõiduks

Õpilaskodus, üürikorteris vm elav mujalt pärit õppija saab esitada igakuiselt oma sõidupiletid, mis täies mahus kompenseeritakse. Sõltuvalt õppekava tasemest kompenseeritakse:

  • kahe koduskäigu piletid kuus (4. taseme kutseõppe õpilastele (v.a kutsekeskharidusõpe), 5. taseme kutseõppe õpilastele.
  • üks edasi-tagasi sõit nädalas (kutsekeskharidusõppe, teise ja kolmanda taseme kutseõppe ning vanadest kutseõppeliikidest põhihariduse nõudeta kutseõppe ja põhihariduse baasil kutseõppe õppekavadel õppivatele õpilastele).

Iga päev kodust kooli sõitvatel õpilastel kompenseeritakse bussipiletid sõltumata sellest, kui kaugel koolist on õppija elukoht. Elukohta arvestatakse rahvastikuregistri järgi.

NB! Alates 1. oktoobrist 2015 ei saa sõidutoetuse saamiseks esitada kütusetšekke. Kui õppija elab kohas, kus peale auto ei ole muud mõistlikku kooli jõudmise vahendit (näiteks väga kehva ühistranspordiühenduse tõttu), siis saab ta taotleda eritoetust (vt. allpool).

Kuressaare linna ja Upa õppekompleksi vaheline transport on päevastele õpilastele esmaspäevast reedeni korraldatud kooli poolt ja see on õppijatele tasuta.

Õppetoetuse põhitoetus

Põhitoetust saavad õppijad pingeridade alusel vastavalt esitatud avaldustele. Pingerea koostamise aluseks on õppeedukus ja õppija aktiivsus:

  1. Õppekava täitmise protsent e õppevõlgade puudumine
  2. Keskmine hinne
  3. Õppija silmapaistvad tulemused, ühiskondlik aktiivsus ja võistlustel või konkurssidel osalemine

Õppetoetuse summaks on 60 eurot kuus.

Esimese kursuse õppijad saavad õppetoetust alates teisest poolaastast st septembris õppima asunud veebruarist.

Koolis on kehtestatud ka loetelu rikkumistest, mille korral on koolil õigus peatada või lõpetada õppetoetuse maksmine.

Põhitoetuse eritoetus raske majandusliku olukorra puhul

Eritoetust määratakse pingeridade alusel vastavalt õppijate taotlustele. Pingeridade koostamise aluseks on õppija majanduslik olukord ja õppetöös osalemine.

Eritoetuse määramise otsustab koolis moodustatud õppetoetuste komisjon, kes koostab eritoetuse saamiseks taotluse esitanud õpilaste kohta pingerea vastavalt esitatud andmetele. Loe täpsemalt.

Eritoetuse avalduse blankett