Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!


Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Abikokk - 1a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpe - lihtsustatudÕppevormStatsionaarne - päevaõpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 a

Abikoka õppekaval saab hakkama lihtsustatud õppekavaga põhikooli lõpetanu.

Hea abikokk on aus, täpne ja kohusetundlik. Ta abistab kokka toitude valmistamisel ning teeb puhastus- ja koristustöid.

Abikoka õppekava on kohandatud HEV- (hariduslik erivajadus) õppijatele. Kutseeksamit sellel erialal ei ole. Peale põhiõpinguid ja praktilist koolitööd ootavad meie super koostööpartnerid teid praktikale. Selleks on valikuvõimalusi kiirtoitlustusettevõtetes, suurköökides, koolides, haiglates, lasteaedades, kohvikutes.

Erialal õpitakse

  • kasutama oma töös mõistlikult nii toiduaineid kui ka muid materjale;
  • planeerima oma tööd ja tööaega;
  • valmistama ette tööpindasid ja tooraineid;
  • valmistama koka juhendamisel etteantud roogasid;
  • vastutama köögi ja töövahendite puhtuse ja korrashoiu eest;

Tugisüsteem

Kool võimaldab erivajadusega õpilasele tugiteenuseid, sh karjääriteenuse, õpiabi ja sotsiaalpedagoogi. Õpilase toetamiseks on võimalik talle koostada individuaalne õppekava. Igapäevaselt toetab rühmajuhataja.

Meil ei ole võimalust pakkuda tugiisikut, viipekeele tõlki, spetsiaalselt pimedatele kohandatud õppematerjali.

Õppetöö ajad

Õppetöö viiakse läbi Kuressaare kesklinnas asuvas õppekompleksis.

Õppijal on nädalas 30 tundi E-R 8.30 – 14.15

Õppeperiood on üldjuhul septembrist juunini ja selle aja sees on ka praktika.

Töövõimalused

Abikokk leiab tööd: kiirtoitlustusettevõtetes, suurköökides, koolides, haiglates, lasteaedades, kohvikutes.

Edasiõppimise võimalused

Kuressaare Ametikoolis saab lihtsustatud erialal edasi õppida kinnisvarahooldust.

Tubli abikokk jätkab kindlasti õpinguid ja saab peagi ise kokaks.

Sisseastumise ajakava

  • Suvine dokumentide vastuvõtt 1.06 -8.08.2021
  • Sisseastumisvestlus 11.08.2021 kell 16 ruumis Õ310
  • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 19.08.2021
  • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 25.08.2021

 

Õppetöö algus septembris 2021

Vastuvõtukatsed

  • Vestlus

Esita sisseastumisavaldus: sais.ee