Sisseastumine

Bussijuht - 6k

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne - tsükliõpeEeldus alustamiseksPõhiharidus. Vanus vähemalt 23,5. Vähemalt 1,5 aastat B-kat juhistaaži. Alaline elukoht Eestis.Õppeaeg6 k

Bussijuhi eriala õpetamist alustati ametikoolis 2019. a.

Erialal läbitakse sõidukijuhi kursus ning saadakse vajalikud teadmised-oskused elukutselise bussijuhina töötamiseks.

Erialal õpitakse

 • liiklusõpetus
 • erialane võõrkeel
 • sõiduki ehitus ja käsitsemine
 • sõitjateveo korraldus
 • pagasi ja saadetiste vedu

Vaata õppekava!

Õppetöö ajad

Õppetöö viiakse läbi tsükliõppes üle nädala N-L kell 8.30-17.30

Loe rohkem: 26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada

Töövõimalused

Bussijuht töötab transpordi ja reisijateveoga tegelevates ettevõtetes nii Eestis kui ka välisriikides.

Loe rohkem ametite andmebaasist!

Sisseastumise ajakava

 • Suvine dokumentide vastuvõtt 1.06 -8.08.2021
 • Sisseastumisvestlus 12.08.2021 kell 12 ruumis Õ307
 • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 19.08.2021
 • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 25.08.2021

 

Õppetöö algus septembris 2021

Sisseastumiskatsed

 • eelnev motivatsioonikiri (motivatsioonikirja saab sisseastumisavaldust esitades üles laadida sais.ee's, saata kooli info@ametikool.ee või tuua kooli paberil)
 • vestlus

Esita sisseastumisavaldus: sais.ee