Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!


Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Bussijuht - 6k

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne - tsükliõpeEeldus alustamiseksPõhiharidus. Vanus vähemalt 23,5. Vähemalt 1,5 aastat B-kat juhistaaži. Alaline elukoht Eestis.Õppeaeg6 k

Bussijuhi eriala õpetamist alustati ametikoolis 2019. a.

Erialal läbitakse sõidukijuhi kursus ning saadakse vajalikud teadmised-oskused elukutselise bussijuhina töötamiseks.

Erialal õpitakse

 • liiklusõpetus
 • erialane võõrkeel
 • sõiduki ehitus ja käsitsemine
 • sõitjateveo korraldus
 • pagasi ja saadetiste vedu

Vaata õppekava!

Õppetöö ajad

Õppetöö viiakse läbi tsükliõppes üle nädala N-L kell 8.30-17.30

Vaata õppetsükleid 2020/2021 õppeaastal!

Töövõimalused

Bussijuht töötab transpordi ja reisijateveoga tegelevates ettevõtetes nii Eestis kui ka välisriikides.

Loe rohkem ametite andmebaasist!

Sisseastumise ajakava

 • Sisseastumisavalduse esitamine 1.06.2020 kuni 09.08.2020
 • Vastuvõtuvestlus 13.08.2020 kell 12 ruumis Õ307
 • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 21.08.2020
 • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 27.08.2020

Õppetöö algus septembris 2020

Sisseastumiskatsed

 • eelnev motivatsioonikiri
 • vestlus