Sisseastumine

Hooldustöötaja (töökohapõhine) – 1 a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne, töökohapõhine õpe – tsükliõpeEeldus alustamiseksEelneva haridusnõudetaÕppeaeg1 a

NB! Õppimine eeldab töötamist või tööle asumist erialasel tööl, kus õppijal peab olema tööleping. Tõsise huvi korral saab ametikool anda nõu töökoha leidmisel.

NB! Kui töökohapõhises õppes õppimine ei sobi, on võimalik valida statsionaarne, koolipõhine õpe hooldustöötaja, tase 4 erialal.

Loe töökohapõhise õppe kohta rohkem!

Õppekava on suunatud spetsialistide ettevalmistamisele tööks erinevate (vanus, teenuse liik, kultuuritaust jne) hooldusteenust vajavate inimestega. 

3. taseme kutsekvalifikatsiooniga hooldustöötaja on praktilise töö tegija, kes töötab vastavalt tööjuhenditele.

Õppekava vastab hooldustöötaja 3. taseme kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidele. 

Töötukassa tööta ja õpi

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust.

Täpsemad tingimused leiate Eesti Töötukassa veebilehel>

Erialal õpitakse

Abistamist elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimist, majapidamistööde korraldamist, esmaabi andmist, suhtlemist ja koostööd.

Praktika on võimalik sooritada mõnes Euroopa riigis Erasmus+ programmi toel. Alates 2000. a on välismaal praktiseerinud ligi 100 õppijat.

Vaata õppekava>

Õppetöö ajad

Õppetöö toimub tsüklitena, mis toimuvad üks kord kuus neljal koolipäeval. Selline paindlik õppetöö korraldus võimaldab õppida töö kõrvalt.

Kaugemalt tulijad saavad õppetsüklite ajal elada ametikooli õpilaskodus.

Loe rohkem: 26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada

Töövõimalused

Hooldustöötaja eriala lõpetanud töötavad sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustes, aga ka lasteaedades, laste- ja turvakodudes, noortekeskustes jm lastega tegelevates asutustes. 

Loe eriala kohta rohkem ametialade andmebaasist!

Edasiõppimisvõimalused

Kuressaare Ametikoolis on võimalik õpinguid jätkata hooldustöötaja, tase 4, tegevusjuhendaja või lapsehoidja erialadel. Samuti on keskhariduse olemasolul võimalik jätkata õpinguid sotsiaaltöö valdkonnas rakenduskõrgkoolides või ülikoolides.

Sisseastumise ajakava

  • Dokumentide esitamine 1.03.2022 kuni 7.08.2022
  • Õpilaskandidaat kinnitab õppima asumise hiljemalt 17.08.2022
  • Õppetöö algus septembris 2022.

Sisseastumiskatsed

  • Katseid ei ole. Õppijad valib välja tööandjate esindajatest koosnev komisjon.

Esita sisseastumisavaldus: sais.ee