Sisseastumine

Hooldustöötaja – 2 a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne, koolipõhine – tsükliõpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg2 a

Hooldustöötaja töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ning võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel.

Töötukassa tööta ja õpi

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust.

Täpsemad tingimused leiate Eesti Töötukassa veebilehel>

Erialal õpitakse

Abistamist elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimist, majapidamistööde korraldamist, laste ja perede probleemide märkamist, eakate füüsiliste, psüühiliste ja sotsiaalsete muutuste mõjude hindamist, erivajadustega inimeste probleemide hindamist ja nendele lahenduste leidmist, suhtlemist, esmaabi andmist.

Erialasel tööl olevatel õppijatel on võimalik sooritada praktika töökohal.

Õppijatel on võimalus sooritada praktika mõnes Euroopa riigis Erasmus+ programmi toel. Alates 2000. a on välismaal praktiseerinud üle 100 hooldustöötaja erialade õppija.

Vaata õppekava>

Pildid ja lood õppetööst

Eakad on toredad. Välispraktikamuljed Soomest (2020)>

Pildid hooldustoimingute tunnist 04.05.2022>

Saarte Hääl: Ametikooli õppurid panid end ratastooli ja karkude abil liikuja rolli 11.11.2022>

Õppetöö ajad

Õppetöö toimub tsüklitena üks kord kuus K-L. Selline paindlik õppetöö korraldus võimaldab õppida töö kõrvalt.

Vaata tunniplaani näidet õppiva rühma õppetsüklist koolis>

Kaugemalt tulijad saavad õppetsüklite ajal elada ametikooli õpilaskodus>

Loe rohkem: 26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada>

Töövõimalused

Hooldustöötaja eriala lõpetanud töötavad sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustes, aga ka lasteaedades, laste- ja turvakodudes, noortekeskustes jt lastega tegelevates asutustes. 

Loe eriala kohta rohkem ametialade andmebaasist>

Edasiõppimisvõimalused

Kuressaare Ametikoolis on võimalik jätkata õpinguid tegevusjuhendaja või lapsehoidja erialadel. Jätkuõppes saab õppida praktikajuhendajaks. 

Samuti on võimalik jätkata õpinguid sotsiaaltöö valdkonnas rakenduskõrgkoolides või ülikoolides.

Sisseastumise ajakava

Dokumentide vastuvõtt 1.03.2023 kuni 6.08.2023.

Suvine vastuvõtt

  • Vastuvõtuküsimustiku täitmine 09.08 kell 10 ruumis Õ-207.
  • Vestlus viiakse läbi 09.08 kell 11 ruumis Õ-201.
  • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 16.08.2023.
  • Õppimatuleku kinnitamine õppidasoovija poolt hiljemalt 21.08.2023.

Õppetöö algus septembris 2023.

Sisseastumiskatsed

  • Vestlus
  • Vastuvõtuküsimustik

Esita sisseastumisavaldus: sais.ee