Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on lehel Sisseastumine.

Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Hooldustöötaja - 2a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarneEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg2 a

Hooldustöötaja eriala lõpetanud töötavad sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustes, aga ka lasteaedades, laste- ja turvakodudes, noortekeskustes jt lastega tegelevates asutustes. 

Arvestades nii Eestis kui kogu Euroopa Liidus kasvavat vajadust sotsiaalhoolekande teenuse järele ja rahvastiku vananemist on õppekava suunatud õpilaste ettevalmistamisele tööks erinevate (vanus, teenuse liik, kultuuritaust jne) hooldusteenust vajavate inimestega.

Õppetöö korraldus

Õppetöö on korraldatud tsüklitena, mis toimuvad iga 2 kuni 3 nädala tagant 3 kuni 4 koolipäeva jooksul. Selline paindlik õppetöö korraldus võimaldab õppida töö kõrvalt.

Erialasel tööl olevatel õppijatel on võimalik sooritada praktika töökohal. Lõpetanutel on võimalik jätkata õpinguid rakenduskõrgkoolides samal erialal.

Õppekava vastab hooldustöötaja 4. taseme kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidele.

Välispraktika ja kutse andmine

Hooldustöötaja erialal õppijatel on võimalus sooritada praktika mõnes Euroopa riigis  EL Erasmus+ Programmi toel. Alates 2000. a on välismaal praktiseerinud ligi 100 õppijat.

Kuressaare Ametikool on hooldustöötaja erialal kutse andja. Õpingute lõpuks sooritatakse hooldustöötaja 4. taseme kutseeksam.

Õppekava