Sisseastumine

Kinnisvarahooldaja – 2 a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne, koolipõhine – päevaõpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg2 aastat

Kinnisvarahooldaja on seotud ehitise krundi, ehituskonstruktsioonide ja siseruumide korrashoiu korraldamisega.

Õppetöö sobib ka erivajadustega õppijatele. Vajadusel, kui õppekava osutub liiga kergeks/raskeks, ilmnevad muud asjaolud, kohandatakse õppekava õppijale sobivaks.

Nädalas on HEV õppijal 30 tundi. Õpperühma suurus on kuni 8 õppijat.

Erialal õpitakse

Õpingud sisaldavad endas mitmeid valdkondi, millest olulisemad on:

 • hoonete sisepuhastus- ja koristustööd
 • krundi heakord ja haljastus
 • hooldus- ja remonditööd

Lisaks õpitakse puusepa- ja ehitustöid, inglise keelt, arvutiõpetust.

Praktika toimub ettevõttes. Erandkorras võib õpilane erivajadusest tingituna sooritada praktika kooli juures. Iga õpilase praktikakorraldus vaadatakse läbi individuaalselt. 

Vaata õppekava>

Tugisüsteem

Koolis on olemas erivajadusega õpilasele vajalik tugisüsteem: rühmajuhataja, sotsiaalpedagoog ja vajadusel ka psühholoog. Igapäevaelu probleemide lahendamisel aitab rühmajuhataja, kellel on pikaaegne kogemus erivajadustega õppijatega töötamisel. 

Meil ei ole võimalust pakkuda tugiisikut, viipekeele tõlki, spetsiaalselt pimedatele kohandatud õppematerjali.

Koolil on õpilaskodu.

Õppetöö ajad

Õppetöö toimub kahes õppekompleksis: Kuressaares ja Upal asuvas Tehnoloogiamajakas. Õppekomplekside vahel liigub koolipäevadel õpilasbuss.

 • Õppetöö toimub tööpäeviti E–R kell 8.30–16.00
 • Õppeperiood kestab septembrist juunini

Töövõimalused

Eriala lõpetanud töötavad kinnisvarahoolduse, heakorra, maastikuehituse, aianduse vms tegelevates ettevõtetes.

Juhul, kui õpilane ei ole oma erivajaduse tõttu suuteline konkureerima avalikul tööturul, püütakse leida võimalus kasutada teisi spetsiaalselt puudega inimestele mõeldud riiklikke tööturu teenuseid.

Edasiõppimisvõimalused

Edasi saab õppida erialadel, kus ei ole nõutud keskhariduse olemasolu.

Sisseastumise ajakava

Dokumentide esitamine 1.03.2022 kuni 7.08.2022

Kevadine vastuvõtt

 • Vestlus toimub 27.04 kell 10 ruumis Õ303
 • Kool kinnitab vastuvõtu tulemused 3.05.2022
 • Õpilaskandidaat kinnitab õppima asumise hiljemalt 4.07.2022

Suvine vastuvõtt

 • Vestlus toimub 9.08 kell 10 ruumis Õ303
 • Kool kinnitab vastuvõtu tulemused 15.08.2022
 • Õpilaskandidaat kinnitab õppima asumise hiljemalt 17.08.2022

Õppetöö algus septembris 2022.

Sisseastumiskatsed

 • Vestlus

Esita sisseastumisavaldus: sais.ee