Sisseastumine

Kinnisvarahooldaja - 2 a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne - päevaõpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg2 aastat

Eriala annab oskused töötada oskustöölisena kinnisvara korrashoiu valdkonnas hoone ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohooldusel ja heakorratöödel.

Õppetöö on kohandatud erivajadustega inimestele jõukohaseks. Vajadusel (kui õppeprogramm osutub liiga kergeks/raskeks, ilmnevad muud asjaolud) tehakse õppetöö käigus õppijale sobivad muudatused. Õppeprogrammis läbitakse vaid erialaained.

Nädalas on õppijal 30 tundi. Õpperühma suurus on kuni 8 õppijat.

Erialal õpitakse

Õpingud sisaldavad endas mitmeid valdkondi, millest olulisemad on:

 • hoonete sisepuhastus- ja koristustööd
 • krundi heakord ja haljastus
 • hooldus- ja remonditööd

Lisaks õpitakse puusepa- ja ehitustöid, inglise keelt, arvutiõpetust. Praktika toimub üldjuhul ettevõttes. Kui õpilane ei ole erivajadusest tingituna selleks suuteline, sooritatakse praktika kooli juures või tehakse kokkulepe mõne asutusega, kus suudetakse pakkuda rohkemat juhendamist ja abi. 

Iga õpilase praktika korraldus vaadatakse läbi individuaalselt. 

Kõike õpitavat ja harjutatavat saab õppija kasutada hilisemas tööelus, kuid ka isikliku elu korraldamisel. Õppijate võimalikud töökohad on kooli lõpetamisel heakorra- ja ehitusfirmad, korteriühistud, turismiteenuseid pakkuvad ettevõtted jne.

Vaata õppekava>

Tugisüsteem

Koolis on olemas erivajadusega õpilasele vajalik tugisüsteem: sotsiaalpedagoog ja vajadusel ligipääs psühholoogile. Igapäevaselt kerkivate probleemidega aitab toime tulla rühmajuhataja, kellel on pikaaegne kogemus erivajadustega õppijatega töötamisel. 

Meil ei ole võimalust pakkuda tugiisikut, viipekeele tõlki, spetsiaalselt pimedatele kohandatud õppematerjali. Õppetöö toimub kahes õppekompleksis: Kuressaares ja ca 3 km linnast väljas, Upal asuvas Tehnoloogiamajakas. Õppekomplekside vahel liigub koolipäevadel õpilasbuss.

Koolil on õpilaskodu.

Juhul, kui õpilane ei ole oma erivajaduse tõttu suuteline konkureerima avalikul tööturul, püütakse leida võimalus kasutada teisi spetsiaalselt puudega inimestele mõeldud riiklikke tööturu teenuseid (Eesti Töötukassa vahendusel) või asuda toetatud töötamise teenusele riiklikus sotsiaalhoolekande süsteemis koostöös kohaliku omavaliltsusega.

Õppetöö ajad

 • Õppetöö viiakse üldjuhul läbi tööpäeviti E-R kell 8.30-16.00
 • Õppeperiood üldjuhul septembrist juunini

Töövõimalused

Eriala lõpetanud töötavad kinnisvarahoolduse, heakorra, maastikuehituse, aianduse vms tegelevates ettevõtetes.

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetaja saab 4. taseme kutsehariduse lõputunnistuse. 

Edasi saab õppida erialadel, kus ei ole nõutud keskhariduse olemasolu.

Sisseastumise ajakava

Dokumentide vastuvõtt 1.03.2022 kuni 7.08.2022

Kevadine vastuvõtt

 • Vestlus 27.04 kell 10 ruumis Õ303
 • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 3.05.2022
 • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 4.07.2022

Suvine vastuvõtt

 • Vestlus 9.08 kell 10 ruumis Õ303
 • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 15.08.2022
 • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 17.08.2022

Õppetöö algus septembris 2022.

Sisseastumiskatsed

 • Vestlus

Esita sisseastumisavaldus: sais.ee