Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!


Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Klienditeenindaja kaubanduses - 1a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormTöökohapõhine - tsükliõpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg1 a

NB! Töökohapõhine õpe. Õppimine eeldab töötamist või tööle asumist erialasel tööl, kus õppijal peab olema tööleping. Tõsise huvi korral saab ametikool anda nõu töökoha leidmisel.

Loe töökohapõhise õppe kohta rohkem!

Loe selle eriala kohta ametite andmebaasist!

Erialal õpitakse

Erialal õpitakse kaubanduses vajaminevaid oskusi: 

  • kaubakäitlust
  • müügitööd
  • klienditeenindust
  • kassatööd
  • valikainena on võimalik õppida võõrkeeli, raamatupidamist või e-äri.

Vaata õppekava

Õppetöö ajad

Õppetöö viiakse läbi tsükliõppes. Iga nädal on üks või kaks koolipäeva E (kell 8.30-17.30 ) ja T (kell 8.30-16.00).

Vaata tunniplaani näidisnädalaid 2019/2020 õppeaastal!

Töövõimalused

Lõpetajal on põhjalikud klienditeenindusoskused, et töötada kauplustes jt müügiga tegelevates ettevõtetes.

NB! Õppimine eeldab töötamist või tööle asumist erialasel tööl, kus õppijal peab olema tööleping.

Sisseastumise ajakava

  • Sisseastumisavalduse esitamine 1.06.2020 kuni 09.08.2020
  • Vastuvõtuvestlus 13.08.2020 kell 16 ruumis Õ203
  • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 13.08.2020
  • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 27.08.2020

Õppetöö algus septembris 2020

Sisseastumiskatsed

  • vestlus