Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!


Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Esita sisseastumisavaldus siit!

Lapsehoidja - 1a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne - tsükliõpeEeldus alustamiseksKeskharidusÕppeaeg 1 a

Lapsehoidja eriala tuleb kasuks kõigile tulevastele lastevanematele, õppimine on loominguline, sisaldades mitmeid loovaineid. Kasuks tulevad eelnevad kogemused lastega tegelemisel.

"Õpingud on andnud mulle uusi teadmisi lapse arengust ja avardanud silmaringi kasvatusmeetodite osas, andnud vahvaid uusi tutvusi."
  "Vähe sellest, et mu oma pere võimaldas mul kodu, laste ja töö kõrvalt Kuressaare Ametikoolis omandada nii põneva ja mitmekülgse ameti nagu seda on lapsehoidja. 

Läbi selle avanes mul ka võimalus osaleda inspireerival ja võiks lausa öelda "elumuutval" välispraktikal Saksamaa Regenbogeni lasteaias. 

Nüüd, kui see kõik on selja taga, saan õpitut rakendada oma pisikese Maarjakase Lapshoiu igapäevaelus."
Maarja Sepp, 2018. a vilistlane

Õppetöö on korraldatud tsüklitena, mis toimuvad iga 2 kuni 3 nädala tagant 3 kuni 4 koolipäeva jooksul. Selline paindlik õppetöö korraldus võimaldab õppida töö kõrvalt. Erialasel tööl olevatel õppijatel on võimalik sooritada lapsehoidja praktika töökohal.

Vaata õppetsükleid 2019/2020 õppeaastal!

Õppekava vastab lapsehoidja 4. taseme kutsekvalifikatsioonistandardile. Õppekava koostamisel on arvestatud tööandjate nõuannetega ja riikliku õppekava nõuetega.

Õpilastel on võimalus sooritada praktika Erasmus+ toel mõnes teises Euroopa Liidu riigis. Lapsehoidja erialadel on sihtriikideks olnud Saksamaa, Norra ja Rootsi.

Vaata õppekava!

Töövõimalused

Lapsehoidja eriala lõpetanud töötavad ja praktiseerivad lasteaedades,  lastehoidudes, laste- ja turvakodudes, noortekeskustes jt lastega tegelevates asutustes.

Arvestades Eestis ja Euroopa Liidus kasvavat vajadust lapsehoiu teenuse järele on õppekava suunatud nii peredes kui lastehoolekandeasutuses lapsehoiu teenust pakkuvate/tegevate inimeste koolitamisele.

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetanutel on võimalik jätkata hooldustöötaja eriala 2. kursusel.

Sisseastumiskatsed

  • Vestlus
  • Vastuvõtuküsimustik