Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!

Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Ehitus Kuressaare Ametikool
Ehitus Kuressaare Ametikool

Tisler - 2a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne - tsükliõpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg2 a

Tislerid töötavad mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes.

Tööülesanneteks on puidu töötlemine põhilistel puidutöötlemismasinatel, puidu töötlemine käsitööriistadega, mööbliesemete ja puittoodete kokkupanek.

Samuti töötava tislerid väikelaevaehitusettevõtetes jahtide jm veesõidukite sisustuselementide valmistajate ning paigaldajatena.

Loe selle eriala kohta rajaleidja.ee ametikirjelduste andmebaasist

Koolis toimub teoreetiline väljaõpe ja praktiline õpe kooli õppetöökojas, praktika toimub ettevõtetes.

Õpingute lõpus on võimalus tasuta sooritada kutsekvalifikatsioonieksam. Pärast selle edukat sooritamist omistatakse õpilasele tisler I kutsekvalifikatsioonitase.

Õppekava