Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!


Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Tisler - 2a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne - tsükliõpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg2 a

Tisleri tööülesanneteks on puidu töötlemine puidutöötlemismasinatel ja käsitööriistadega ning mööbliesemete ja puittoodete kokkupanek.

Loe selle eriala kohta ametite andmebaasist!

Erialal õpitakse

Koolis toimub teoreetiline väljaõpe ja praktiline õpe kooli õppetöökojas, praktika toimub ettevõtetes.

Õpingute lõpus on võimalus tasuta sooritada kutsekvalifikatsioonieksam. Pärast selle edukat sooritamist omistatakse õpilasele tisler 4. kutsekvalifikatsioonitase.

Vaata ka õppekava!

Õppetöö ajad

Õppetöö viiakse läbi tsükliõppes üle nädala N-L.

Vaata õppetsükleid 2019/2020 õppeaastal!

Töövõimalused

Tislerid töötavad mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes.Samuti väikelaevaehitusettevõtetes jahtide jm veesõidukite sisustuselementide valmistajate ning paigaldajatena.

Loe rohkem ametite andmebaasist!

Sisseastumise ajakava

Kevadine vastuvõtt

  • Erialale saab astuda ka kevadisel vastuvõtul 30.03 kuni 17.04.2020 (koolituskohtadest täidetakse kuni 50%)
  • Vastuvõtuvestlused viiakse läbi elektrooniliselt 21.-23. aprillil. Iga avalduse esitajaga võetakse ühendust.
  • Kevadine vastuvõtt annab võimaluse endale enne suve algust õppekoht kindlustada
  • Kui õppidasoovijal on kevadise vastuvõtu ajal põhikooli lõpetamine pooleli, saab lõputunnistuse esitada suve jooksul.

Suvine vastuvõtt

  • Sisseastumisavalduse esitamine 1.06.2020 kuni 09.08.2020
  • Vastuvõtuvestlus 12.08.2020 kell 16 ruumis Õ307
  • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 21.08.2020
  • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 27.08.2020

Õppetöö algus septembris 2020

Sisseastumiskatsed

  • vestlus