Uudised

Kevadine vastuvõtt 14 erialal. Esita sisseastumisavaldus! 26. märts TaaviTuisk

Kuressaare Ametikoolis algas kevadine sisseastumisavalduste vastuvõtt, mis kestab 17. aprillini.  Valida saab 14 eriala vahel.


„Ükskord me võidame selle viiruse niikuinii ja siis saavad kevadisel vastuvõtul kooli astunud rahulikult tegeleda muude toimetustega, teades, et neil on sügiseks koht ametikoolis kindlustatud,“ rääkis ametikooli direktor Neeme Rand.

Sisseastumisavaldusi saab esitada kõikidele kutsekeskhariduse erialadele päevases õppes. Sh on oodatud ka noored, kellel on põhikool veel lõpetamisel. Sellisel juhul läbitakse vastuvõtuprotsess, ametikool kinnitab õppijale õppekoha. Põhikooli lõputunnistus tuleb ametikoolile esitada hiljemalt augusti keskpaigaks.

Kevadisel vastuvõtul saab sisse astuda ka kuuele erialale tsükliõppes: noorem tarkvaraarendaja, CNC-puidutöötlemiskeskuse operaator, mööblirestauraator, ärikorralduse spetsialist, raamatupidaja ja väikelaevaehitaja.

„Teiste tsükliõppe erialade puhul otsustasime jääda üksnes suvise vastuvõtu juurde. Lisaks on mõned õppekavad veel uuendamisel seoses muudatustega kutsestandardites. Need saame liita juunis algavasse vastuvõtuperioodi,“ rääkis Rand.

Kevadisel vastuvõtuperioodil  saab sisseastumisavaldusi esitada infosüsteemi SAIS kaudu. Seejärel võetakse avalduse esitanuga ühendust.  Lepitakse kokku, kuidas viiakse läbi vastuvõtuvestlused ja -katsed ajavahemikul 20.–22. aprillini.

Kõik vastuvõtukatsed ja vestlused viiakse läbi e-kanalite vahendusel.

„Oleme varasemalt päris palju vastuvõtuvestlusi videokõnedena läbi viinud, kui õppijad pole saanud kohale tulla,“ märkis Rand. „Usun, et saame vestluste ja katsete läbiviimisega hakkama ning kõik sisseastujad on piisavalt toetatud, et vastuvõtuprotsess edukalt läbida.“

Sisseastujatele antakse vastuvõtu tulemustest teada hiljemalt aprilli lõpuks.

Ülevaade erialadest ja sisseastumise täpsemast korraldusest on ametikooli veebilehel. Ametikooli vastuvõtutöötajad on valmis sisseastujaid tehnilistes küsimustes igati nõustama. Lisa saab küsida ametikooli e-maililt info@ametikool.ee. Küsimustele saab vastuseid ka ametikooli üldtelefonilt 452 4600.

Vaata rohkem siit:

Kutsekeskhariduse erialad päevases õppes

Kutsehariduse erialad täiskasvanule tsükliõppes (kaugõpe)

„Ükskord me võidame selle viiruse niikuinii ja siis saavad kevadisel vastuvõtul kooli astunud rahulikult tegeleda muude toimetustega, teades, et neil on sügiseks koht ametikoolis kindlustatud,“ rääkis ametikooli direktor Neeme Rand.

Sisseastumisavaldusi saab esitada kõikidele kutsekeskhariduse erialadele päevases õppes. Sh on oodatud ka noored, kellel on põhikool veel lõpetamisel. Sellisel juhul läbitakse vastuvõtuprotsess, ametikool kinnitab õppijale õppekoha. Põhikooli lõputunnistus tuleb ametikoolile esitada hiljemalt augusti keskpaigaks.

Kevadisel vastuvõtul saab sisse astuda ka kuuele erialale tsükliõppes: noorem tarkvaraarendaja, CNC-puidutöötlemiskeskuse operaator, mööblirestauraator, ärikorralduse spetsialist, raamatupidaja ja väikelaevaehitaja.


„Teiste tsükliõppe erialade puhul otsustasime jääda üksnes suvise vastuvõtu juurde. Lisaks on mõned õppekavad veel uuendamisel seoses muudatustega kutsestandardites. Need saame liita juunis algavasse vastuvõtuperioodi,“ rääkis Rand.

Kevadisel vastuvõtuperioodil  saab sisseastumisavaldusi esitada infosüsteemi SAIS kaudu. Seejärel võetakse avalduse esitanuga ühendust.  Lepitakse kokku, kuidas viiakse läbi vastuvõtuvestlused ja -katsed ajavahemikul 20.–22. aprillini.

Kõik vastuvõtukatsed ja vestlused viiakse läbi e-kanalite vahendusel.

„Oleme varasemalt päris palju vastuvõtuvestlusi videokõnedena läbi viinud, kui õppijad pole saanud kohale tulla,“ märkis Rand. „Usun, et saame vestluste ja katsete läbiviimisega hakkama ning kõik sisseastujad on piisavalt toetatud, et vastuvõtuprotsess edukalt läbida.“

Sisseastujatele antakse vastuvõtu tulemustest teada hiljemalt aprilli lõpuks.

Ülevaade erialadest ja sisseastumise täpsemast korraldusest on ametikooli veebilehel. Ametikooli vastuvõtutöötajad on valmis sisseastujaid tehnilistes küsimustes igati nõustama. Lisa saab küsida ametikooli e-maililt info@ametikool.ee. Küsimustele saab vastuseid ka ametikooli üldtelefonilt 452 4600.

Vaata rohkem siit:

Kutsekeskhariduse erialad päevases õppes

Kutsehariduse erialad täiskasvanule tsükliõppes (kaugõpe)