Kuressaare õppekompleks

Общая информация
Карта

Контакт

Фильтр

Все Nõukogu Kantselei Arendusosakond Disaini õppesuund IT ja ettevõtluse õppesuund Sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuund Tehnoloogia õppesuund Turismiteenuste õppesuund Haldusosakond Teenindusosakond

Должность
 
Nõukogu (13)

Neeme Rand

direktor
452 4611
505 8271
neeme.rand@ametikool.ee


Arvo Kereme

haldusjuht
452 4642
512 7890
arvo.kereme@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Kooli valduses olevate kinnistuste haldamine, riigihangetega seotud tegevuste juhtimine ja koordineerimine


Andra Aavik

kantselei juht
452 4606
5341 2372
andra.aavik@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Personalitöö, dokumendihaldus, erinevate andmebaaside haldamine


Andres Meisterson

tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja
452 4616
502 1220
andres.meisterson@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Tehnoloogia õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: ehitusviimistlus, kivi-ja betoonkonstruktsioonide ehitus, kinnisvarahooldaja, väikelaevaehitaja, tisler, CNC-puidutöötlemiskeskuse operaator, mööblirestauraator, mootorsõidukitehnik, veoautojuht, bussijuht


Maila Juns-Veldre

disaini õppesuuna juhtõpetaja
452 4646
5918 5854
maila.juns-veldre@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Disaini õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: kujundaja, kergete rõivaste rätsep, keraamik, keraamikaesemete valmistaja, tekstiilkäsitöö, nahkkäsitöö


Astra Mõistlik

kvaliteedijuht
452 4699
5309 7375
astra.moistlik@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Kooli kvaliteedisüsteemi arendamine, arengukavaga seotud tegevused, kutseõppe kvaliteedi hindamistegevuste koordineerimine


Jane Mägi

IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtõpetaja
452 4645
522 3726
jane.magi@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: väikeettevõtja, ärikorralduse spetsialist, raamatupidaja, klienditeenindaja kaubanduses, noorem tarkvaraarendaja


Kätlin Poopuu

sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuuna juhtõpetaja
452 4620
506 8383
katlin.poopuu@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: hooldustöötaja, lapsehoidja, tegevusjuhendaja, spaateenindaja, juuksur, küünetehnik


Anne Rand

referent
452 4664
anne.rand@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Dokumentide keeleline korrektuur, dokumentide redigeerimine


Eda Saard

finantsjuht
452 4610
5397 0670
eda.saard@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Kooli finantsjuhtimise korraldamine, finantsprognooside tegemine ja eelarve koostamine, majandustegevuse tulemuste hindamine ja analüüs


Ade Sepp

koolitusjuht
452 4666
528 4193
ade.sepp@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Täienduskoolitus ja töökohapõhine õpe


Anu Soosaar

teenindusjuht
452 4655
5680 9364
anu.soosaar@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Kooli restorani, kohvikute, hosteli ja õppehotelli tegevuste juhtimine 


Ülle Tamsalu

turismiteenuste õppesuuna juhtõpetaja
452 4695
525 6299
ulle.tamsalu@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Turismiteenuste õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: kokk, abikokk, majutusteenindus, kelner, pagar, kondiiter, giid

Kantselei (9)

Andra Aavik

kantselei juht
452 4606
5341 2372
andra.aavik@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Personalitöö, dokumendihaldus, erinevate andmebaaside haldamine


Maria Neidra

infokogu spetsialist
452 4600
maria.neidra@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Informatsiooni jagamine, dokumendihaldus, raamatukoguga seonduv


Koidu Põld

õppesekretär
452 4608
koidu.pold@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Õppetööga seotud dokumentide haldus, informatsiooni jagamine, õpilaste nõustamine õppetöökorralduse valdkonnas, õpilaste vastuvõtuga seotud töö korraldamine Messis


Piia Prei

sotsiaalpedagoog
452 4658
5919 5818
piia.prei@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Õpilaste sotsiaalpedagoogiline nõustamine


Anne Rand

referent
452 4664
anne.rand@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Dokumentide keeleline korrektuur, dokumentide redigeerimine


Eda Saard

finantsjuht
452 4610
5397 0670
eda.saard@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Kooli finantsjuhtimise korraldamine, finantsprognooside tegemine ja eelarve koostamine, majandustegevuse tulemuste hindamine ja analüüs


Varje Väli

kassapidaja-raamatupidaja
452 4626
varje.vali@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Arvete haldus ja sularaha toimingud


Anneli Viherpuu-Berens

õppetehnik
452 4686
510 3874
anneli.viherpuu-berens@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Tunniplaani koostamise ja haldamisega seonduv


Hille Voolaid

kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis
518 9953
hille.voolaid@hm.ee

Arendusosakond (8)

Astra Mõistlik

kvaliteedijuht
452 4699
5309 7375
astra.moistlik@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Kooli kvaliteedisüsteemi arendamine, arengukavaga seotud tegevused, kutseõppe kvaliteedi hindamistegevuste koordineerimine


Erik Laes

IT-spetsialist
452 4668
5693 4580
erik.laes@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Infotehnoloogiliste seadmete paigaldus, seadistamine ja hooldamine; IT-alase kasutajatoe pakkumine


Ave Paaskivi

projektijuht
452 4601
ave.paaskivi@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Välisprojektidega (õpiränded) seotud tegevused, rahvusvahelistumise strateegiaga seonduv


Kadri Riis

haridustehnoloog
452 4668
513 7542
kadri.riis@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Haridustehnoloogiline tugi, andmekaitsespetsialist


Ade Sepp

koolitusjuht
452 4666
528 4193
ade.sepp@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Täienduskoolitus ja töökohapõhine õpe


Thea Treu

huvijuht
452 4696
525 9450
thea.treu@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Huvitegevuse ja õpilasesinduse töö koordineerimine, erinevate ürituste korraldamine


Taavi Tuisk

teabejuht
452 4607
5162234
taavi.tuisk@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Meediapäringud, õppimisvõimaluste reklaam, turundus, veebilehe sisu, sotsiaalmeediakanalid, reklaamkingid.


Andri Võrk

IT juht
452 4669
5685 4999
andri.vork@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Kooli IT infrastruktuuri haldamine, kaasajastamine, administreerimine

Disaini õppesuund (12)

Maila Juns-Veldre

disaini õppesuuna juhtõpetaja
452 4646
5918 5854
maila.juns-veldre@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Disaini õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: kujundaja, kergete rõivaste rätsep, keraamik, keraamikaesemete valmistaja, tekstiilkäsitöö, nahkkäsitöö


Merit Karise

kutseõpetaja
452 4646
merit.karise@ametikool.ee


Kaie Kesküla

kutseõpetaja
452 4662
kaie.keskula@ametikool.ee


Leelo Leesi

kutseõpetaja
452 4646
leelo.leesi@ametikool.ee


Helina Mölder

kutseõpetaja
452 4670
helina.molder@ametikool.ee


Karin Oinberg

rühmajuhataja
452 4646
510 5809
karin.oinberg@ametikool.ee


Anne Kolk

kutseõpetaja
452 4600
anne.kolk@ametikool.ee


Piret Paomees

kutseõpetaja
452 4662
piret.paomees@ametikool.ee


Sander Raudsepp

kutseõpetaja
452 4670
sander.raudsepp@ametikool.ee


Erik Riige

kutseõpetaja
452 4646
erik.riige@ametikool.ee


Mariliis Siigart

kutseõpetaja
452 4646
mariliis.siigart@ametikool.ee


Reet Truuväärt

kutseõpetaja
452 4603
reet.truuvaart@ametikool.ee

IT ja ettevõtluse õppesuund (8)

Jane Mägi

IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtõpetaja
452 4645
522 3726
jane.magi@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: väikeettevõtja, ärikorralduse spetsialist, raamatupidaja, klienditeenindaja kaubanduses, noorem tarkvaraarendaja


Marve Koppel

kutseõpetaja
452 4690
marve.koppel@ametikool.ee


Anne Lember

kutseõpetaja
452 4645
anne.lember@ametikool.ee


Ian Erik Pettersson

kutseõpetaja
452 4605
ian.pettersson@ametikool.ee


Karin Saare

kutseõpetaja
452 4645
5854 3030
karin.saare@ametikool.ee


Anne-Li Tilk

kutseõpetaja
452 4690
anne-li.tilk@ametikool.ee


Triin Tisler

kutseõpetaja
452 4600
triin.tisler@ametikool.ee


Evi Ustel-Hallimäe

kutseõpetaja
452 4645
evi.ustel-hallimae@ametikool.ee

Sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuund (7)

Kätlin Poopuu

sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuuna juhtõpetaja
452 4620
506 8383
katlin.poopuu@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: hooldustöötaja, lapsehoidja, tegevusjuhendaja, spaateenindaja, juuksur, küünetehnik


Kadri Riim

kutseõpetaja
452 4600
5693 9700
kadri.riim@ametikool.ee


Maie Kahju

kutseõpetaja
452 4600
maie.kahju@ametikool.ee


Marella Kakkum

kutseõpetaja
452 4600
marella.kakkum@ametikool.ee


Mare Kirr

kutseõpetaja
452 4600
mare.kirr@ametikool.ee


Klaarika Muul

kutseõpetaja
452 4676
klaarika.muul@ametikool.ee


Sirje Pree

kutseõpetaja
452 4600
sirje.pree@ametikool.ee

Tehnoloogia õppesuund (19)

Andres Meisterson

tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja
452 4616
502 1220
andres.meisterson@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Tehnoloogia õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: ehitusviimistlus, kivi-ja betoonkonstruktsioonide ehitus, kinnisvarahooldaja, väikelaevaehitaja, tisler, CNC-puidutöötlemiskeskuse operaator, mööblirestauraator, mootorsõidukitehnik, veoautojuht, bussijuht


Bret Paas

rühmajuhataja
452 4665
5340 7921
bret.paas@ametikool.ee


Toomas Nurja

puidupinkide seadistaja-operaator
452 4663
toomas.nurja@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Puidupinkide seadistamine ja hooldamine


Martti Tomson

CNC-töötlemiskeskuse operaator
4524 660
martti.tomson@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

CNC- töötlemiskeskusega seotud toimingud, tööfailide ja dokumentide haldamine ja arhiveerimine


Tiia Jõgi

kutseõpetaja
452 4690
tiia.jogi@ametikool.ee


Maire Kivi

kutseõpetaja
452 4600
maire.kivi@ametikool.ee


Margus Kivi

kutseõpetaja
452 4649
520 7771
margus.kivi@ametikool.ee


Toomas Kivi

kutseõpetaja
452 4649
toomas.kivi@ametikool.ee


Heiko Kull

kutseõpetaja
452 4660
heiko.kull@ametikool.ee


Tõnis Oja

kutseõpetaja
452 4663
tonis.oja@ametikool.ee


Pilvi Pihlas

kutseõpetaja
452 4603
pilvi.pihlas@ametikool.ee


Urve Pulk

kutseõpetaja
452 4630
urve.pulk@ametikool.ee


Marika Pütsep

kutseõpetaja
452 4695
marika.putsep@ametikool.ee


Andres Saart

kutseõpetaja
452 4663
andres.saart@ametikool.ee


Maiju Zuping

kutseõpetaja
452 4603
maiju.zuping@ametikool.ee


Jüri Vaga

kutseõpetaja
452 4660
juri.vaga@ametikool.ee


Kaido Trei

kutseõpetaja
452 4663
kaido.trei@ametikool.ee


Eliis Vahter

kutseõpetaja
452 4660
eliis.vahter@ametikool.ee


Vahur Veelaid

kutseõpetaja
452 4660
vahur.veelaid@ametikool.ee

Turismiteenuste õppesuund (12)

Ülle Tamsalu

turismiteenuste õppesuuna juhtõpetaja
452 4695
525 6299
ulle.tamsalu@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Turismiteenuste õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: kokk, abikokk, majutusteenindus, kelner, pagar, kondiiter, giid


Irina Arhipova

kutseõpetaja
452 4690
irina.arhipova@ametikool.ee


Lemmi Heero

kutseõpetaja
452 4695
lemmi.heero@ametikool.ee


Heli Kakko

kutseõpetaja
452 4690
heli.kakko@ametikool.ee


Tiiu Kiil

kutseõpetaja
452 4600
tiiu.kiil@ametikool.ee


Sille Lapp

kutseõpetaja
452 4630
sille.lapp@ametikool.ee


Elle Mäe

kutseõpetaja
452 4603
elle.mae@ametikool.ee


Reena Smidt

kutseõpetaja
452 4603
reena.smidt@ametikool.ee


Siiri Velve

kutseõpetaja
452 4690
siiri.velve@ametikool.ee


Halliki Väli

kutseõpetaja
452 4690
halliki.vali@ametikool.ee


Risto Laanet

õpetaja
452 4600
risto.laanet@ametikool.ee


Tiiu Tamsalu

õpetaja
4520 4600
tiiu.tamsalu@ametikool.ee

Haldusosakond (6)

Arvo Kereme

haldusjuht
452 4642
512 7890
arvo.kereme@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Kooli valduses olevate kinnistuste haldamine, riigihangetega seotud tegevuste juhtimine ja koordineerimine


Mart Oidekivi

majandusjuhataja
452 4650
508 3915
mart.oidekivi@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Upa õppekompleksi kinnistu ja varade haldamine, majandustegevuse juhtimine ja töö korraldamine


Aivar Saart

tehniliste süsteemide spetsialist
452 4600
514 6956
aivar.saart@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Tehniliste seadmete ja süsteemide korrashoid


Lidija Tall

koristaja
452 4600
lidija.tall@ametikool.ee


Rein Tugi

remonditööline
452 4600
rein.tugi@ametikool.ee


Svetlana Vnukova

koristaja
452 4600
svetlana.vnukova@ametikool.ee

Teenindusosakond (20)

Anu Soosaar

teenindusjuht
452 4655
5680 9364
anu.soosaar@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Kooli restorani, kohvikute, hosteli ja õppehotelli tegevuste juhtimine 


Anneli Lehtmets

projektijuht
4524 633
5866 6444
anneli.lehtmets@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Õppehotelli ja hosteli tegevuse koordineerimine


Eve Rand

laohoidja-andmetöötleja
452 4661
eve.rand@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Kaupade tellimine, vastuvõtmine ja nõuetekohane ladustamine


Lea Leemet

kasvataja
452 4633
lea.leemet@ametikool.ee


Eevi Mägi

kasvataja
452 4633
eevi.magi@ametikool.ee


Maris Pajuste

klienditeenindaja
452 4667
maris.alas@ametikool.ee


Tiina Mölder

klienditeenindaja
452 4640
marian.hallikaar@ametikool.ee


Merle Kaare

klienditeenindaja
452 4640
merle.kaare@ametikool.ee


Reelika Kann

abitööline
452 4640
reelika.kann@ametikool.ee


Taimi Kiissa

kokk
452 4640
taimi.kiissa@ametikool.ee


Nijole Kärner

õpilaskodu korrapidaja
452 4633
nijole.karner@ametikool.ee


Tiia Müürisepp

kokk
452 4640
tiia.muurisepp@ametikool.ee


Liivi Ool

õpilaskodu korrapidaja
452 4633
liivi.ool@ametikool.ee


Ruth Pillau

administraator
452 4633
ruth.pillau@ametikool.ee


Piret Pruul

administraator
452 4633
piret.pruul@ametikool.ee


Lii Põld

klienditeenindaja
452 4640
lii.pold@ametikool.ee


Janne Tiit

puhastusteenindaja
452 4633
janne.tiit@ametikool.ee


Elje Torn

õpilaskodu korrapidaja
452 4633
elje.torn@ametikool.ee


Aile Vaher

administraator
452 4633
aile.pupart@ametikool.ee


Marina Vainu

klienditeenindaja
452 4640
marina.vainu@ametikool.ee

Свяжитесь с нами

Ees- ja perekonnanimi *
E-mail *
Sõnum *
* märgitud väljad on kohustuslikud
CAPTCHA на основе изображений
Какой код на картинке? *
Введите символы, которые показаны на картинке.

Kuressaare õppekompleks

Общая информация
Карта

Tehnoloogiamajakas

Общая информация
Карта

Свяжитесь с нами

Ees- ja perekonnanimi *
E-mail *
Sõnum *
* märgitud väljad on kohustuslikud
CAPTCHA на основе изображений
Какой код на картинке? *
Введите символы, которые показаны на картинке.