Tarkvara arendaja erialal keskendutakse uue tarkvara ja veebilahenduste loomisele, testimisele ning dokumenteerimisele.

Õppetöö on projektipõhine: õpitakse praktiliste projektide käigus, kus meeskonnatööna luuakse näiteks veebiportaale või veebirakendusi. Nii saavad lõpetajad lisaks erialaoskustele arendada ka oma suhtlemis-, juhtimis-, ja meeskonnatööoskusi, mida ettevõtted täna väga oluliseks peavad.

Vaata täpsemalt õppekavast!

Valikmoodulid

  • Veebidisain. Kuressaare Ametikool on ainus kutseõppeasutus Eestis, kus õpetatakse nii IKT- kui ka disainierialasid. Arusaamine kompositsioonist, värvidest ja tüpograafiast on veebirakenduste loojatele tähtis
  • Muusikatehnoloogia, mis sisaldab arvutimängudele ja veebilehtedele audio loomist ja programmeerimist, heli salvestamist ja vastava tarkvara kasutamist.
  • Ettevõtlus. Koos kaasõpilastega luuakse õpilasfirma ja saadakse julgus ning põhioskused oma ettevõtte või start-upi loomiseks.
  • Robootika. Õpitakse looma roboteid, mille käigus saadakse baasteadmised elektroonikast ja arendatakse oma programmeerimisoskusi.
  • Serverid ja võrgud. Saadakse põhioskused selleks, et töötada võrguadministraatori või IT-tugiisikuna.


Koolil on kaasaegsed arvutiklassid ja pikaajaline kogemus infotehnoloogia erialade õpetamisel. Erialal õppimine eeldab huvi reaalainete vastu, püsivust ja loogilist mõtlemist.

Vaata projektõppe ruumi virtuaaltuuriga!

Töövõimalused

Tarkvara arendaja eriala lõpetanud saavad tööle asuda tarkvara testijate või arendajatena. Läbitavad moodulid võimaldavad töötada ka IT-spetsialistina ettevõtetes ja asutustes.

“Tegu on selgelt number 1 valdkonnaga nii maailmas kui ka Eestis, kus oodatakse kõige suuremat töökohtade kasvu ja kus on pea kõrgeimad palgad. 16 on õige vanus põhjalike IT-õpingutega alustamiseks. Mida varem alustada, seda kaugemale jõutakse.”
 
Jane Mägi, juhtõpetaja

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetaja saab nii ameti kui ka keskhariduse.

Lõpetanud saavad soovi korral edasi õppida kõrgkoolides info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud erialadel.

Sisseastumiskatsed

  • vestlus
  • NB! Õppima asumise eelduseks on inglise keele oskus
Язык
Эстонский
Поле: 
IKT
Pictures: 
Kuressaare Ametikooli noorem tarkvaraarendajad
muusikatehnoloogia tund kuressaare ametikool noorem tarkvaraarendaja eriala
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
KutsekeskharidusõpeStatsionaarne - päevaõpePõhiharidus3 a