Новости

Õppeaasta avaaktus 19. августа TaaviTuisk

Kuressaare Ametikooli avaaktus päevase õppe esmakursuslastele algab 2. septembril kell 10 ametikooli hoovis.


Tsükli- ja õhtuõppe esmakursuslased alustavad vastavalt tunniplaanile, mida saab vaadata siseveebis.

Tsükli- ja õhtuõppe esmakursuslased alustavad vastavalt tunniplaanile, mida saab vaadata siseveebis.