Õpiränne

Hea Kuressaare ametikooli õpilane,


pakume Sulle võimalust panna ennast proovile, sooritades oma õppekavajärgne praktika välismaal Erasmus+ programmi projektide raames.

Kuressaare Ametikool on õpilaste õpirändeid välismaale korraldanud juba rohkem, kui 15 aastat, selle ajaga on meil väljakujunenud arvestatav hulk partnerkoole üle Euroopa, kellega toimub õpilasvahetus. Erasmus+ programm katab õppija välispraktikaga kaasnevad kulutused (ettevalmistuskulu, reisikulu, elamiskulu) vastavalt sihtriigile kehtestatud eelarve ulatuses.

Igal aastal, septembris-oktoobris toimub konkurss välispraktikakohtade täitmiseks alanud õppeaastal.

Välispraktikale kandideerimise tingimused:

 1. Soov ja valmisolek välispraktikal osaleda (praktikale eelneb keeleline (30h), kultuuriline ja psühholoogiline ettevalmistus (4h), mis on välispraktika lahutamatu osa ja Sa pead selleks varuma natuke täiendavat aega)
 2. Inglise või sihtkoha maa keele oskus suhtlemistasandil
 3. Erialane õppeedukus – õppevõlgnevusi ei tohi olla!
 4. Arvesse läheb ka suhtumine õppetöösse (põhjuseta puudumine näitab, et pühendumuse kallal tuleb tööd teha)
 5. Õpilase üldine aktiivsus kooli igapäevaelus (koolis toimuvatele üritustele kaasaaitamine, kutsevõistlustel osalemine jms annab Sulle lisapunkte :)

Välispraktikad 2018/2019 õppeaastal

Valdkond Osalejate arv Riik/koht Päevi

tekstiil

2

Loimaa

14

sotsiaalierialad

2

Vantaa

14

pagar/kondiiter/kokk

2

Rouen

28

ärikorraldus

3

Dublin

28

Disaini erialad

3

Riia

21

kokk/teenindaja/spa

6

Paphos

28

ärikorraldus

4

Plymouth

28

IT

4

Plymouth

28

ärikorraldus

2

Holland

14

ehituserialad

2

Hämeenlinna

28

väikelaev

2

Espoo

28

Sõiduautotehnik

2

Soltau/ Saksamaa

28

keraamik

2

Madriid

28

mööblirestauraator

3

Turu

21

nahk/keraamik

6

Budapest

28

Kui leiad, et vastad kriteeriumitele, siis palun vormista järgmised dokumendid:

 1. Avaldus. Avalduse blanketi leiad siit
 2. Europassi CV inglise keeles
 3. Motivatsioonikiri vabas vormis (Miks tahad välispraktikale minna ja miks just sina väärid seda võimalust). Hea, kui see on kohe inglise keeles, sest paljud vastuvõtvad partnerid küsivad seda hiljem niikuinii.

Kõik need dokumendid saada meilitsi oma rühmajuhatajale, kes omakorda esitab need projektijuhile.

Avalduste esitamise tähtaeg on üldjuhul 20. september

NB! Kontrolli üle, kas kõik esitatavad andmed on tõesed.

Mis juhtub järgnevatel nädalatel peale dokumentide esitamist?

Seejärel korraldatakse osalejatele keeletest (inglise keel), et välja selgitada teie juba olemasolev keeleoskus ja vastavalt sellele jagada teid hiljem ka keelelise ettevalmistuse gruppidesse tasemete järgi.
Avaldused vaatab läbi komisjon, kes otsustab kriteeriumitele tuginedes, kes saavad võimaluse praktikale minna.

Mis juhtub siis, kui oled osutunud väljavalituks?

 • Kool sõlmib Sinuga lepingu. Lepingu standardvormi näed siit.
 • Viid läbi enda keeleoskuse hindamise OLS keeleõppekeskkonnas  ja saad alustada seejärel veebipõhise keeleõppega (ligipääsu OLS keskkonnale saad projektijuhi vahendusel)
 • Projektijuht liidab Sind Facebooki gruppi, kus on need õpilased, kes sihtriigis on varem juba praktikal käinud – nemad on Sinu parim infoallikas! Küsi julgelt!
 • Hakkad osalema ettevalmistuskursustel. Kohtud meie koolis praktikal olevate välispraktikantidega.
 • Projektijuht saadab Sinu CV, praktika eesmärgid ja planeeritava praktikaperioodi vastuvõtvale partnerile.
 • Kui vastuvõtjalt on tulnud kinnitus, siis korraldab projektijuht Sinuga koostöös reisidokumendid (reisipiletid, kindlustuse).
 • Praktikaettevõte välismaal võib soovida täiendavalt Su motivatsioonikirja või Skype vestlust.
 • Vormistad endale Euroopa Ravikindlustuskaardi
 • Kontrollid oma reisidokumendi kehtivust
 • Otsid ise infot sihtriigi kohta
 • Projektijuht jagab Sulle jooksvalt infot praktika korraldamise käigust (varu kannatust, Sulle sobiva ettevõtte ja majutuse leidmine võib võtta aega)
 • Sinu rühmajuhataja/erialaõpetaja valmistab Sind ette Sinu praktika eesmärkide, saavutatavate õpiväljundite, praktikadokumentatsiooni täitmise jms osas

Mis toimub välispraktika ettevalmistustundides:

 • Ettevalmistustunnid toimuvad tavaliselt õppetöö välisel ajal. Nagu eelpool mainitud, arvesta sellega juba kandideerimishetkel!
 • Arendad oma keeleoskust (vastavalt sihtriigile: inglise, soome, prantsuse, saksa keel)
 • Saad teada sihtkoha kultuuri kohta
 • Saad ettevalmistuse võõras kultuuriruumis hakkamasaamise kohta
 • Saad teada, kuidas reisida ja kuidas ise oma reisiks paremini ette valmistuda

Uups…. Jäänud on vaid loetud nädalad!!!!

 • Kohtud viimaseid kordi projektijuhiga, et kõik veel kord üle rääkida
 • Saad kaasa meelespea reisiaegade, aadresside, telefoninumbrite jms-ga
 • Soovi korral võid ise ühendust võtta oma praktikaettevõttega välismaal või peremajutuse korral oma tulevase „perega“
 • Registreerid oma välismaal oleku

Parimate soovidega,

Ave Paaskivi
Kuressaare Ametikooli projektijuht
Ave.paaskivi@ametikool.ee

Sinu projektijuht on Sinu peamine tugiisik nii praktikale eelneval, kui ka praktika ajal. Lisaks sellele on Sul tugiisik ka sihtriigis, kelle poole saad pöörduda murede korral.

Praktikalood

pakume Sulle võimalust panna ennast proovile, sooritades oma õppekavajärgne praktika välismaal Erasmus+ programmi projektide raames.

Kuressaare Ametikool on õpilaste õpirändeid välismaale korraldanud juba rohkem, kui 15 aastat, selle ajaga on meil väljakujunenud arvestatav hulk partnerkoole üle Euroopa, kellega toimub õpilasvahetus. Erasmus+ programm katab õppija välispraktikaga kaasnevad kulutused (ettevalmistuskulu, reisikulu, elamiskulu) vastavalt sihtriigile kehtestatud eelarve ulatuses.

Igal aastal, septembris-oktoobris toimub konkurss välispraktikakohtade täitmiseks alanud õppeaastal.

Välispraktikale kandideerimise tingimused:

 1. Soov ja valmisolek välispraktikal osaleda (praktikale eelneb keeleline (30h), kultuuriline ja psühholoogiline ettevalmistus (4h), mis on välispraktika lahutamatu osa ja Sa pead selleks varuma natuke täiendavat aega)
 2. Inglise või sihtkoha maa keele oskus suhtlemistasandil
 3. Erialane õppeedukus – õppevõlgnevusi ei tohi olla!
 4. Arvesse läheb ka suhtumine õppetöösse (põhjuseta puudumine näitab, et pühendumuse kallal tuleb tööd teha)
 5. Õpilase üldine aktiivsus kooli igapäevaelus (koolis toimuvatele üritustele kaasaaitamine, kutsevõistlustel osalemine jms annab Sulle lisapunkte :)

Välispraktikad 2018/2019 õppeaastal

Valdkond Osalejate arv Riik/koht Päevi

tekstiil

2

Loimaa

14

sotsiaalierialad

2

Vantaa

14

pagar/kondiiter/kokk

2

Rouen

28

ärikorraldus

3

Dublin

28

Disaini erialad

3

Riia

21

kokk/teenindaja/spa

6

Paphos

28

ärikorraldus

4

Plymouth

28

IT

4

Plymouth

28

ärikorraldus

2

Holland

14

ehituserialad

2

Hämeenlinna

28

väikelaev

2

Espoo

28

Sõiduautotehnik

2

Soltau/ Saksamaa

28

keraamik

2

Madriid

28

mööblirestauraator

3

Turu

21

nahk/keraamik

6

Budapest

28

Kui leiad, et vastad kriteeriumitele, siis palun vormista järgmised dokumendid:

 1. Avaldus. Avalduse blanketi leiad siit
 2. Europassi CV inglise keeles
 3. Motivatsioonikiri vabas vormis (Miks tahad välispraktikale minna ja miks just sina väärid seda võimalust). Hea, kui see on kohe inglise keeles, sest paljud vastuvõtvad partnerid küsivad seda hiljem niikuinii.

Kõik need dokumendid saada meilitsi oma rühmajuhatajale, kes omakorda esitab need projektijuhile.

Avalduste esitamise tähtaeg on üldjuhul 20. september

NB! Kontrolli üle, kas kõik esitatavad andmed on tõesed.

Mis juhtub järgnevatel nädalatel peale dokumentide esitamist?

Seejärel korraldatakse osalejatele keeletest (inglise keel), et välja selgitada teie juba olemasolev keeleoskus ja vastavalt sellele jagada teid hiljem ka keelelise ettevalmistuse gruppidesse tasemete järgi.
Avaldused vaatab läbi komisjon, kes otsustab kriteeriumitele tuginedes, kes saavad võimaluse praktikale minna.

Mis juhtub siis, kui oled osutunud väljavalituks?

 • Kool sõlmib Sinuga lepingu. Lepingu standardvormi näed siit.
 • Viid läbi enda keeleoskuse hindamise OLS keeleõppekeskkonnas  ja saad alustada seejärel veebipõhise keeleõppega (ligipääsu OLS keskkonnale saad projektijuhi vahendusel)
 • Projektijuht liidab Sind Facebooki gruppi, kus on need õpilased, kes sihtriigis on varem juba praktikal käinud – nemad on Sinu parim infoallikas! Küsi julgelt!
 • Hakkad osalema ettevalmistuskursustel. Kohtud meie koolis praktikal olevate välispraktikantidega.
 • Projektijuht saadab Sinu CV, praktika eesmärgid ja planeeritava praktikaperioodi vastuvõtvale partnerile.
 • Kui vastuvõtjalt on tulnud kinnitus, siis korraldab projektijuht Sinuga koostöös reisidokumendid (reisipiletid, kindlustuse).
 • Praktikaettevõte välismaal võib soovida täiendavalt Su motivatsioonikirja või Skype vestlust.
 • Vormistad endale Euroopa Ravikindlustuskaardi
 • Kontrollid oma reisidokumendi kehtivust
 • Otsid ise infot sihtriigi kohta
 • Projektijuht jagab Sulle jooksvalt infot praktika korraldamise käigust (varu kannatust, Sulle sobiva ettevõtte ja majutuse leidmine võib võtta aega)
 • Sinu rühmajuhataja/erialaõpetaja valmistab Sind ette Sinu praktika eesmärkide, saavutatavate õpiväljundite, praktikadokumentatsiooni täitmise jms osas

Mis toimub välispraktika ettevalmistustundides:

 • Ettevalmistustunnid toimuvad tavaliselt õppetöö välisel ajal. Nagu eelpool mainitud, arvesta sellega juba kandideerimishetkel!
 • Arendad oma keeleoskust (vastavalt sihtriigile: inglise, soome, prantsuse, saksa keel)
 • Saad teada sihtkoha kultuuri kohta
 • Saad ettevalmistuse võõras kultuuriruumis hakkamasaamise kohta
 • Saad teada, kuidas reisida ja kuidas ise oma reisiks paremini ette valmistuda

Uups…. Jäänud on vaid loetud nädalad!!!!

 • Kohtud viimaseid kordi projektijuhiga, et kõik veel kord üle rääkida
 • Saad kaasa meelespea reisiaegade, aadresside, telefoninumbrite jms-ga
 • Soovi korral võid ise ühendust võtta oma praktikaettevõttega välismaal või peremajutuse korral oma tulevase „perega“
 • Registreerid oma välismaal oleku

Parimate soovidega,

Ave Paaskivi
Kuressaare Ametikooli projektijuht
Ave.paaskivi [at] ametikool.ee

Sinu projektijuht on Sinu peamine tugiisik nii praktikale eelneval, kui ka praktika ajal. Lisaks sellele on Sul tugiisik ka sihtriigis, kelle poole saad pöörduda murede korral.

Praktikalood


Valdkond Osalejate arv Riik/koht Päevi
tekstiil 2 Loimaa 14
sotsiaalierialad 2 Vantaa 14
pagar/kondiiter/kokk 2 Rouen 28
ärikorraldus 3 Dublin 28
Disaini erialad 3 Riia 21
kokk/teenindaja/spa 6 Paphos 28
ärikorraldus 4 Plymouth 28
IT 4 Plymouth 28
ärikorraldus 2 Holland 14
ehituserialad 2 Hämeenlinna 28
väikelaev 2 Espoo 28
Sõiduautotehnik 2 Soltau/ Saksamaa 28
keraamik 2 Madriid 28
mööblirestauraator 3 Turu 21
nahk/keraamik 6 Budapest 28
Spaateenindajad Kuressaare Ametikool - välispraktika Sloveenias
Spaateenindajad Slovakkias. Kevad 2016