Põhiväärtused


  • Koostöö - ühise eesmärgi nimel koos tegutsedes jõuame hea tulemuseni.
  • Asjatundlikkus - väärtustame asjatundlikkust ja õpitahet.
  • Uuendusmeelsus - oleme avatud uutele ideedele ja loovusele ning õpime oma ja teiste kogemustest.
  • Hoolivus - oleme suhetes ausad, hoolivad ja abivalmid; tunnustame ennast ja teisi.
  • Tasakaal - väärtustame aega, tervislikke eluviise ning oskust puhata.

Meie missioon

Kuressaare Ametikooli missioon on ette valmistada tööturul konkurentsivõimelisi ja elus toimetulevaid inimesi

Meie visioon

2020. aastal oleme mainekas kutseõppeasutus Euroopas, kes partneritega koostöös reageerib paindlikult tööturu nõudmistele ja pakub innovaatilist koolitust.

Meie moto

Sinu sõber elukestvas õppes.

  • Koostöö - ühise eesmärgi nimel koos tegutsedes jõuame hea tulemuseni.
  • Asjatundlikkus - väärtustame asjatundlikkust ja õpitahet.
  • Uuendusmeelsus - oleme avatud uutele ideedele ja loovusele ning õpime oma ja teiste kogemustest.
  • Hoolivus - oleme suhetes ausad, hoolivad ja abivalmid; tunnustame ennast ja teisi.
  • Tasakaal - väärtustame aega, tervislikke eluviise ning oskust puhata.

Meie missioon

Kuressaare Ametikooli missioon on ette valmistada tööturul konkurentsivõimelisi ja elus toimetulevaid inimesi

Meie visioon

2020. aastal oleme mainekas kutseõppeasutus Euroopas, kes partneritega koostöös reageerib paindlikult tööturu nõudmistele ja pakub innovaatilist koolitust.

Meie moto

Sinu sõber elukestvas õppes.