Baltic Workboats'i stipendium

Baltic Workboats hakkab laevaehituse eriala populaarsuse tõstmiseks ja valdkonna spetsialistide stabiilse järelkasvu tagamiseks maksma stipendiumi parimatele Kuressaare Ametikooli väikelaevaehituse eriala õppuritele.


BWB juhatuse esimehe Margus Vanaselja sõnul peab ta enda kohuseks panustada laevaehitajate järelkasvu koolitamisesse. “Paljud noored, kes täna alles õpivad, on tulevikus meie kolleegid. Meie ülesanne on pakkuda noortele võimalusi kogenud töötajatega külg külje kõrval valitud eriala praktiseerida, näha lähedalt kaasaegseid töövõtteid ning teha tööd kõige uuema tehnoloogiaga. Neile, kel silm tõeliselt särab, kes võtavad laevaehituse eriala tõsiselt ning kes soovivad end sellel erialal edasi arendada, oleme otsustanud maksta stipendiumi,” rääkis Vanaselja. “Meie kaugem eesmärk on teha parimatele kooli lõpus tööpakkumine.”

Kuressaare Ametikooli direktor Neeme Rand sõnas: „Ametikoolide plussiks on see, et meie õppijad on praktikate kaudu ettevõtetega seotud juba esimesest-teisest kursusest alates. Ettevõte annab tulevase võimaliku töösuhte osas hinnangu õpilasele ja õpilane saab ülevaate ettevõtte töökultuurist. Loodan, et BWB algatus õppijate motiveerimiseks ja enda atraktiivsuse tõstmiseks töö- ning praktikakohana leiab järgimist ka teiste majandussektorite poolt. Toimiva kutsehariduse tagatiseks on kindel side töömaailmaga.“

Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus ning seda hakatakse maksma viiele parimale teise või kolmanda kursuse väikelaevaehituse õpilastele, kes on eelmistel õppeaastal edukalt läbitud praktika BWB-s, kel puuduvad õppevõlgnevused ja kes on näidanud praktikal üles aktiivset huvi laevaehituse vastu.

Taotlusdokumendid

Taotlusi stipendiumi saamiseks 2019 /2020 õa võetakse vastu 1.-20. septembrini!

Baltic Workboats AS stipendiumi taotlemise ja maksmise statuut

Stipendiumi taotlemise vorm

BWB juhatuse esimehe Margus Vanaselja sõnul peab ta enda kohuseks panustada laevaehitajate järelkasvu koolitamisesse. “Paljud noored, kes täna alles õpivad, on tulevikus meie kolleegid. Meie ülesanne on pakkuda noortele võimalusi kogenud töötajatega külg külje kõrval valitud eriala praktiseerida, näha lähedalt kaasaegseid töövõtteid ning teha tööd kõige uuema tehnoloogiaga. Neile, kel silm tõeliselt särab, kes võtavad laevaehituse eriala tõsiselt ning kes soovivad end sellel erialal edasi arendada, oleme otsustanud maksta stipendiumi,” rääkis Vanaselja. “Meie kaugem eesmärk on teha parimatele kooli lõpus tööpakkumine.”


Kuressaare Ametikooli direktor Neeme Rand sõnas: „Ametikoolide plussiks on see, et meie õppijad on praktikate kaudu ettevõtetega seotud juba esimesest-teisest kursusest alates. Ettevõte annab tulevase võimaliku töösuhte osas hinnangu õpilasele ja õpilane saab ülevaate ettevõtte töökultuurist. Loodan, et BWB algatus õppijate motiveerimiseks ja enda atraktiivsuse tõstmiseks töö- ning praktikakohana leiab järgimist ka teiste majandussektorite poolt. Toimiva kutsehariduse tagatiseks on kindel side töömaailmaga.“

Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus ning seda hakatakse maksma viiele parimale teise või kolmanda kursuse väikelaevaehituse õpilastele, kes on eelmistel õppeaastal edukalt läbitud praktika BWB-s, kel puuduvad õppevõlgnevused ja kes on näidanud praktikal üles aktiivset huvi laevaehituse vastu.

Taotlusdokumendid

Taotlusi stipendiumi saamiseks 2019 /2020 õa võetakse vastu 1.-20. septembrini!

Baltic Workboats AS stipendiumi taotlemise ja maksmise statuut

Stipendiumi taotlemise vorm