26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada

Kutseharidus on täiskasvanute hulgas iga aastaga järjest populaarsemaks saamas. Kuressaare Ametikoolis on juba mitu aastat tsükliõppes rohkem õppijaid kui päevaõppes. 2020/21. õppeaastal oli 61% õppijaist 20-aastased ja vanemad.

eri vanuses õppijad

Õppijaid on vanuses kuni 72 aastat.

Loe siit, miks tasub Eesti kutsekoolide hulgast valida just Kuressaare Ametikool, kuhu täiskasvanuna kutseharidust omandama tulla.

Lai erialade valik

 • Kuressaare Ametikoolis on pikk nimekiri tsükliõppe erialasid, mis sobivad tööl käivale inimesele. Tsükliõpe on ametikoolis kasutatav termin sõnale "kaugõpe." Omandatakse kutseharidus.
 • Ametikoolis õpetatavates valdkondades on mitmeid erialasid. Sellega suurenevad võimalused jätkuõppeks. Kui lõpetamise järel on soov edasi õppida, siis saab seda teha nii ametikoolis, teistes kutsekoolides kui ka kõrgkoolides.

Uus hingamine

 • Uued oskused annavad võimaluse karjääripöördeks ja leida endale hingelähedane professionaalne karjäär. Kutseharidus annab võimaluse teha teoks unistused õppida selgeks uued praktilised oskused.
 • Uus eriala annab võimaluse lisateenistuseks või uue ja tasuvama töö leidmiseks ning aitab kasvatada enesekindlust. Ametikooli lõpetamine on saavutus, mille üle uhkust tunda.
 • Ametikooli tulek aitab tulla rutiinist välja ja saada uut hingamist igapäevaellu: võimaluse laiendada oma tutvusringkonda ja saada uusi vestlusteemasid, millest tuttavatega rääkida.

Paindlikkus

Õpetaja ja täiskasvanud õppija mööblirestauraatori erialal

Ametikoolil on 20 a pikkune kogemus kutsehariduse õpetamisel täiskasvanuile: arvestame sellega, et inimesel on koolile lisaks töö, pere ja muu elu.

 • Iseseisvaid töid tuleb õppetsüklite vahel teha, aga jälgime, et nende maht ei kasvaks ülejõukäivaks.
 • Õppetsüklite ajad on pikalt ette teada. Nii on võimalik koolitööd oma muu eluga sobitada.
 • Mõistame, kui täiskasvanud õppija eelmine koolikogemus jääb aastate taha. Õpetajad ja rühmajuhatajad töötavad selle nimel, et õppimisega taasalustamine oleks sujuv ja turvaline. Õppijal on koolipoolne tugi ja toetus, et eriala edukalt lõpetada ning kutseharidus omandada.

Kaasaegne ja praktiline õppimine

 • Kutseharidus on kaasaegne ja praktiline. Õpetajad on eriala professionaalid. Kasutatakse tänapäevaseid aktiivõppemeetodeid, tehakse õppeprojekte. Õppetöö on „käed-külge“.
 • Ametikooli õppevahendid, arvutipark, tarkvara ja töökodades/õppeköökides/salongides kasutatavad seadmed on tänapäevasel tasemel.
 • Õppetöö sisuline tase, eriti 5. taseme õppekavadel, on võrreldav rakenduskõrgharidusega.
 • Lõpetaja saab lõputunnistuse koos kutsetunnistusega. Õppimine on tasuta.
 • Suur hulk õppeülesandeid sooritatakse rühmatöödena. See võimaldab üksteiselt ja üksteise kogemustest õppida.
 • Õppetöö raames tehakse praktilisi projekte reaalsetele klientidele. Arenevad erialaoskused, kasvavad erialane kogemus ja enesekindlus.
 • Teoreetilise materjali õppimise osakaal on väiksem kui üldharidus- või kõrgkoolides.
 • Täiskasvanute õppetöös hinnatakse enamasti skaalal „arvestatud“, „mittearvestatud“. Numbrilisi hindeid pigem ei panda.
 • Õppekavas on arvutiõpetus. Kui õppija arvutioskus on kasin, aitab see kooliülesannetega paremini hakkama saada ja arendada seda elus olulist oskust.

"Meil on rühmas hästi erinevad vanusegrupid. 20-sed, 55-sed ja vahepealsed ka. See annab palju juurde, kui kõik räägivad oma muljetest või kogemusest. Grupitöödes tuleb väga hästi välja, mida keegi oskab või mis on kellegi kogemus. Meil on üksteiselt hästi palju õppida. Vanematelt elukogemus ja noorematelt hästi värsked ideed.

Mulle meeldib väga, kuidas ametikool on leidnud omale nii ägedad õpetajad. Vahel mõtlen, et kuskohast need inimesed tulevad siia või mis neid siia toob. See vist on ikkagi see, et sa kasvatad endale järglasi, et peale sind on ka keegi, kes oskab. Mulle tundub, et kui sa lähed tänapäeval meistri juurde, siis nii naljalt ei taha keegi sulle oma asju välja rääkida. On väga äge, kuidas siia ametikooli on leitud õpetajad, kes pole kitsid oma elukogemuse jagamisel."

Sigrid Osa
Stilisti eriala õppija

Arendav praktika

 • Praktika ettevõtetes annab võimaluse koolis õpitut kinnistada ja avardada silmaringi ja laiendada erialast kontaktide võrgustikku.
 • Ametikool pakub võimalust sooritada praktika välisriikides. Erasmus programm tasub õppijate sõidu- ja elamiskulud.

Sõbralik õhkkond

 • Ametikooli õhkkond on sõbralik ja hooliv.
Ametikooli restorani buffee

Koolipäeva osaks on ka maitsev lõuna koos rühmakaaslastega ametikooli restoranis või kohvikus ning ühine käik kohviautomaadi juurde vahetunnis.

 • Ametikooli igapäevaelus kaasa löömine, üritustel osalemine on täiskasvanud õppija jaoks võimalus, mitte kohustus.

Toetused ja soodustused

 • Õppijatel on võimalik taotleda põhitoetust. Raske majandusliku olukorra puhul saab taotleda eritoetust. Õppijatel on haigekassa kindlustus.
 • Osadel kutsehariduse erialadel saab õppimiseks lisatoetust töötukassa  „Tööta ja õpi“ rahastusel. Õpingute ajal saab võtta tasustatud õppepuhkust.
 • Kaugemalt tulijatele kompenseeritakse ühistranspordi sõidukulud. Õppetsüklite ajal saab elada ametikooli õpilaskodus. Õppetsüklite ajad algavad mitmel erialal nii, et mandrilt on võimalik kohale jõuda sama päeva hommikul.

Kuressaare Ametikooli tullakse õppima kõikidest Eesti maakondadest. Kaugemalt tulijatele teeb koolis käimise rahaliselt lihtsamaks ühistranspordipiletite kompenseerimine.

Tsükliõppe erialad 2024

 

Kujundaja (interaktiivse graafika kujundaja)link opens on new page

Nahkkäsitöö valmistajalink opens on new page

Kergete rõivaste rätseplink opens on new page

Keraamiklink opens on new page

Tekstiilkäsitöölink opens on new page

Noorem tarkvaraarendajalink opens on new page

Spaateenindajalink opens on new page

Hooldustöötajalink opens on new page

Lapsehoidjalink opens on new page

Tegevusjuhendajalink opens on new page

Bussijuhtlink opens on new page

Veoautojuhtlink opens on new page

CNC puidu-töötlemiskeskuse operaatorlink opens on new page

Tislerlink opens on new page

Kondiiterlink opens on new page

Kokklink opens on new page

Raamatupidajalink opens on new page

Giid (kultuurigiid)link opens on new page

Väikeettevõtjalink opens on new page

Enne, kui sa lähed..

Kuressaare Ametikoolis saab õppida ka päevases õppes pärast põhikooli. Omandatakse kutsekeskharidus e amet ja keskharidus korraga.

Loe rohkem: 30 põhjust, miks valida kutsekeskharidus Kuressaare Ametikoolist>

Avaldatud 23.02.2021. Viimati muudetud 05.02.2024.