Koolituste õppekavad

Kuressaare Ametikool on edukalt läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse kvaliteedi hindamise majutuse ja toitlustuse õppekavarühmas 2023. a.

Abikoka koolitus 220t

Digioskuste koolitus – MS Word 18t

Eesti keele A2 taseme koolitus

Esmaabi koolitus 8t

Esmaabi koolitus 16t

Hooldustöötaja koolitus 78t

Hooldustöötaja koolitus 152t

Kangakudumise algkursus 80t

Kangakudumise algkursus 2022

Masinkudumise koolitus algajale 24t

MS Education 40t

Plaatija koolitus

Puidutöötlemise alused

Puhastusteenindaja koolitus18t

Puhastusteenindaja koolitus 24t

Raamatupidamise algõpe Merit Aktiva baasil 2018

Raamatupidamise algõpe Merit Aktiva baasil 2019

Raamatupidamise algõpe Merit Aktiva baasil 2022

Siseviimistluse koolitus

Soome keele kursus algajatele

Toiduhügieeni kursus

Tugiisiku koolitus 240t 2021

Täienduskoolitus erihoolekande töötajatele - töö liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega 2022

Vene keele kursus

Vene keele kursus 20t 2022

Väikelaevajuhtide koolitus (Ametikoolil on tegevusluba väikelaevajuhtide väljaõppe korraldamiseks. Majandustegevuse register, tegevusloa nr 230).

Üldised digioskused 40t

Üldised digioskused ja õpikeskkondade kasutamine 2022

Autojuhi koolitused

Autojuhi ametikoolitus

Autojuhi kiirendatud ametikoolitus

Autojuhi täienduskoolitus

Bussijuhi ametikoolitus

Bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

Bussijuhi täienduskoolitus

Ametikoolile on antud tegevusluba autojuhi koolituse korraldamiseks (Majandustegevuse register, tegevusloa nr AAK000046).

Täiskasvanute RKT 2022-2023

AutoCad baaskursus>

Keerulised suhted ja stressijuhtimine>

Kohaliku toidukultuuri tundmine ja arendamine>

Kondiitritöö koolitus>

Meeskonnatöö ja suhtlemisoskuste arendamine>

Mootorsõiduki kliimaseadme käitleja pädevuskoolitus>

Probleemide ja konfliktide lahendamine klienditeenindusees>

Puhastusteeninduse alused koos erialase eesti keele õppega>

Raamatupidamine alustavale ettevõtjale koos Merit Aktiva algõppega>

Täienduskoolitus hooldustöötajale - abivajaja juhendamine ja aktiviseerimine>

Täienduskoolitus kokkadele - furšettlaua suupisted>

Täienduskoolitus tegevusjuhendajale - töötamise toetamise teenus>

Teenindusalane soome keel>

Teenindusalane vene keel>

Täienduskoolitus erihoolekande töötajatele - töö liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega>

Väikeettevõtte veebilehe loomine ja haldamine>

TTK RKT 2022

Digioskused ja töö muutuvas keskkonnas

Ergonoomika koduhooldustöötajale

Erivajadusega inimese tugiisiku koolitus

Fototöötluse baaskursus Adobe Photoshopi baasil

Graafiline disain

Kriisitöö alused

Puhastusteeninduse alused koduhooldustöötajale

Raamatupidamise koolitus Merit Aktiva baasil

Tabeltöötluse baaskoolitus (MS Excel)

Täienduskoolitus tegevusjuhendajale - töötamise toetamise teenus

Uued suunad suurköögi toitude valmistamisel

Videotöötluse algkoolitus 

TTK RKT 2021 sügis

Enesejuhtimine ja karjääriplaneerimine

Esinemis- ja suhtlemisoskuste arendamine

Keerulised suhted ja stressijuhtimine

Käsitöölise digitaalsed töövahendid

Meeskonnatöö ja suhtlemisoskuste arendamine

Motiveerimine ja eesmärkide seadmine

Probleemide ja konfliktide lahendamine klienditeeninduses

Raamatupidamise koolitus Merit Aktiva baasil

Toodete ja teenuste pildistamine, fotode töötlemine

TTK RKT 2021

AutoCad baaskursus

CNC puidtöötlemiskeskuse operaatori algkoolitus

Digioskuste alused

Rhino 3D baaskursus

Täienduskoolitus kontoritöötajale - trükiste kujundamine ja küljendus

Väikeettevõtte veebilehe loomine ja haldamine

TTK RKT 2020

Kohalikust toorainest valmistatud tervislikud suurköögi toidud

Plaatija koolitus

Puhastusteenindaja koolitus

Sõiduauto puhastamine ja hooldamine

Sõiduautode rehvitehnik, veermiku hooldaja

Toiduturismi võimalused Saaremaal

Täienduskoolitus keskastme juhtidele - keerulised suhted ja stressijuhtimine

Täienduskoolitus keskastme juhtidele - meeskonnatöö ja suhtlemisoskuste arendamine

Täienduskoolitus kokkadele - grillimine ja barbeque


TTK RKT 2019

Kultuuriprojektide kirjutamine ja juhtimine

Raamatupidamine alustavale ettevõtjale

Täienduskoolitus kokkadele - pastatoitude valmistamine

Täienduskoolitus kokkadele - toidud ulukilihast

ZW3D baaskursus

Vanad TTK RKT koolitused

Digioskuste alused

Grupitoitlustamise planeerimine ja pakkumine maaturismiettevõttes

Keerulised suhted ja stressijuhtimine

Fototootluse baaskoolitus Adobe Photoshopi baasil

Lepingulised suhted väikeettevõttes

Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustuses

Motiveerimine ja eesmärkide seadmine

Probleemide ja konfliktide lahendamine klienditeeninduses

Puhastusteenindaja koolitus

Pärandturism kui külastaja puhkuse rikastaja

Tabeltöötluse baaskoolitus (MS Excel)

Täienduskoolitus kokkadele – dessertide valmistamise klassika ja tänapäev

Täienduskoolitus kokkadele – furšettlaua suupisted

Täienduskoolitus kokkadele – külmade suupistete valmistamine

Teenindusalane inglise keel

Teenindusalane soome keel

Teenindusalane vene keel

Taienduskoolitus erihoolekande töötajatele - töö liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega

Taienduskoolitus käsitöölistele - Rahvuslike vööde ja paelte valmistamine

Taienduskoolitus keskastmejuhtidele -meeskonnatöö ja ja suhtlemisoskuste arendamine

Avaldatud 05.09.2018. Viimati muudetud 22.12.2023.