Dokumendid ja vastuvõtu korraldus

Sisseastumine on lihtne

 1. Esita avaldus ja dokumendid
 2. Osale sisseastumisvestlusel või -katsetel
 3. Kinnita õppima tulek

Loe täpsemalt uute õpilaste vastuvõtu korrast>link opens on new page

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid

 • isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass)
 • elektrooniline avaldus, mille esitad infosüsteemis SAIS või koolis kohapeal vastuvõtutöötaja abiga
 • haridust tõendav dokument
  • Päevaõppesse sisseastuja:
   • lae üles oma põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistus koos hinnetelehega
   • esita lõputunnistus koos hinnetelehega kohapeal, kui SAISis see ei õnnestu
   • kevadisel vastuvõtul, kui sul on käsil põhikooli lõpetamine, lae Stuudiumi/eKooli hinnetelehe väljavõte SAISi failide alla või esita see kohapeal
 • Alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek õppima asumiseks Nõusoleku blankett>
  • Tsükli- või õhtuõppesse sisseastuja:
   • kui haridust tõendav dokument on välja antud 2005. aastal või hiljem, tulevad andmed otse EHISest ja eraldi lõputunnistust koos hinnetelehega esitama ei pea
   • kui haridust tõendav dokument on välja antud enne 2005. aastat, tuleb selle koopia failina lisada SAISi sisseastumisavaldust tehes
   • kui esitad teise riigi tunnistuse, tuleb esitada ametliku tõlkebüroo poolt kinnitatud eesti keelne tõlkedokument koos võõrkeelse originaaldokumendiga.
   • kui lõputunnistusel ja isikut tõendaval dokumendil olevad andmed ei kattu, on sul vaja esitada nime muutmise dokument.
 • Välismaalasest õppidasoovija peab esitama dokumendi, milles on märge alalise või kehtiva elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.

Avalduse ja dokumentide esitamine

 • Avalduse õppima asumiseks saad esitada sais.ee keskkonnas. SAIS>link opens on new page
 • Kui sisseastumiskatsete loetelus on nõutav motivatsioonikiri, saad selle üles laadida sais.ee keskkonnas või saata meiliaadressile info@ametikool.ee.
 • Kohapeal saad avaldust ja dokumente esitada tööpäeviti kell 8.00-16.00 ametikooli linna õppekompleksis (Kohtu 22/Vallimaa 5a, Kuressaare).
 • Dokumendifoto teed koolis kohapeal fotoboksis või kodus kasutades selleks FotoBox.hitsa.eelink opens on new page. NB! Jälgi, et kodus dokumendifotot tehes oleks selja taga valge taust!
 • Kui eriala on kevadises vastuvõtus, saad valida vestluse aja aprilliks või augustiks. Ametikool soovitab sellisel juhul valida aprilli. Nii saad omale õppekoha varem kindlustada ning ametikoolil on lihtsam õppetööd planeerida.
 • Kui tekib probleeme avalduse esitamisega sais.ee keskkonnas, siis võta ühendust õppesekretär Koidu Põlluga koidu.pold@ametikool.eelink opens on new page, 452 4600

Sisseastumiskatsete ajad: Vaata erialasid siit> 

HarID konto loomine:

 • õppima tulles on sul vaja luua ametikooli infosüsteemide (Tahvel, Microsoft 365) kasutamiseks HarIDlink opens on new page konto
 • konto loomiseks pead kasutama isiklikku meiliaadressi
 • esimesel korral tuleb end identifitseerida ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-IDga
 • kindlasti kontrolli, et sul vähemalt üks nendest lahendustest töötab ja PIN-koodid on olemas

Muu info:

 • õppimine on tasuta
 • hea õppeedukuse korral on sul võimalik saada toetusi>
 • kaugemalt tulijana saad õppetöö ajal ööbida õpilaskodus>
Avaldatud 23.03.2018. Viimati muudetud 14.02.2024.