Õppetöö korraldus

Kuressaare Ametikool on edukalt läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse kvaliteedi hindamise majutuse ja toitlustuse õppekavarühmas 2023. a.

Täienduskoolituse õppetöö korraldus on kirjeldatud selles dokumendis>

Avaldatud 30.10.2019. Viimati muudetud 21.12.2023.