Kujundaja (liikuva graafika kujundaja) – 3,5 a

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutsekeskharidusõpe Statsionaarne, koolipõhine – päevaõpe Põhiharidus 3,5 a

Eriala keskendub liikuvate graafiliste elementide ja videomaterjali loomisele.

Õppetöö toimub peamiselt Disainimajakas, kus on 16 iMaciga multimeediaklass ning moodne foto- ja videostuudio.

Vaata õppeklassi virtuaaltuuris>link opens on new page

Erialal õpitakse

Õpitakse vastavalt lähteülesandele looma ja töötlema videomaterjali ning helimaterjali: monteerimine, animeerimine, järeltöötlus, efektide lisamine, helindamine.

Lisaks õpitakse 3D-kujundust ja tehakse erialaprojekte õpitud oskuste rakendamiseks.

Vaata näidet õppetöö raames valminud projektist, mis võitis auhinna USA-s korraldatud konkursil:

Ametikoolis õpid looma videode kontseptsioone, neid üles filmima, monteerima ja efektidega täiendama. Vaata liikuva graafika kujundaja 2. kursuse noormeeste videot koolisiseselt konkursilt:

Tehnilistele oskustele lisandub üldine kunsti- ja disainiharidus joonistamise, maalimise, fotograafia ning kujundustarkvara kasutamisega.

Õpitakse kasutama Adobe kujundustarkvara paketti, eriti rakendusi Photoshop, Premiere, After Effects, Animate ja Illustrator. Samuti Apple videotöötlustarkvara Final Cut Pro.

Vaata täpsemalt õppekavast>link opens on new page

Õpingud lõppevad kutseeksamiga. Vaata kutseeksami protseduuri ja hindamisjuhendit>link opens on new page

Õppetöö ajad

Loe rohkem: 30 põhjust, miks valida kutsekeskharidus Kuressaare Ametikoolist

Töövõimalused

Lõpetaja leiab tööd videoproduktsiooni, ekraanidel kuvatavate reklaamide loomise või tarbeanimatsiooniga tegelevates ettevõtetes.

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetaja saab nii ameti kui ka keskhariduse.

Edasi on võimalik õppida Eesti Kunstiakadeemias või Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas.

Sisseastumise ajakava

Dokumentide esitamine 01.03 - 21.04.2024

Tutvu dokumentide loetelu ja vastuvõtu korraldusega>

Vastuvõtutingimused ja hindamismaatriksid>link opens on new pagelink opens on new page

Vastuvõetavad erialad ja komisjonid>link opens on new page

Kevadine vastuvõtt

 • Loovülesanne (joonistamine/ visualiseerimine24.04 kell 10.15-16.00 ruumides D21, D11, D12.
 • Loovülesandega samal ajal käiakse kordamööda vestlusel ruumis D22.
 • Ametikool kinnitab vastuvõtu tulemused 26.06.2024.
 • Sisseastuja kinnitab õppima asumise hiljemalt 1.07.2024.
 • Kui aprilli kuupäev ei sobi, on täiendav võimalus vestluseks ja katseteks 17.06.2024.

Õppetöö algus septembris 2024.

Sisseastumiskatsed

 • Loovülesanne (joonistamine/ visualiseerimine)
 • Vestlus
 • NB! Vestlusele tulles võta kaasa portfoolio ehk esitlusmapp seni disaini- või kunstivallas tehtud töödest.
 • Pingeridade koostamisel arvestatakse ka põhikooli lõputunnistuse või 9. klassi hinnetelehe hindeid.

Portfoolio

Nõuded portfooliole:

 • Portfoolio esitatakse veebis koos sisseastuja nimega.
 • Portfoolio sisaldab maksimaalselt 10 tööd, hõlmates nii pikaajalisi kui ka lühiajalisi töid.
 • Vähemalt üks joonistus peab olema esitatud natuurist. Soovitatavalt sisaldab visandeid inimestest, loomadest, ruumist või esemetest (natüürmort). Joonistuse formaadi ja tehnika valik on vaba.
 • Vähemalt üks nõutud töödest peab olema värviline, kus tehnika valik on vaba, olgu selleks markerid, pliiatsid, kattevärvid, akvarell, kollaaž või digitaalne kunst.
 • Portfooliosse on lisatud loovülesanne, mis sisaldab väljamõeldud ruumi väljamõeldud tegelastega. Tehnika valik on vaba, olgu selleks joonistus, foto maketist, fotolavastus, animatsioon, filmiklipp jne.

Nõuded portfoolios esitatavatele töödele:

 • Portfoolio tuleb esitada digitaalselt veebilehena või blogina või pilveteenuse kaustana. Kõik 10 tööd peavad olema selgelt nähtavad.
 • Esitatud töödele on lisatud juhendaja/õpetaja nimi. Kui töö on tehtud iseseisvalt, siis tuleb töö juurde kirjutada pealkiri ja aasta, millal töö on joonistatud.
 • Veebipõhine portfoolio peab olema avalikult ligipääsetav, ilma salasõnata. Lisaks esitatud avaldusele tuleb SAISis lisada viide digitaalsele portfooliole.
 • Portfoolio peab väljendama kandidaadi valmisolekut õppima asumiseks, näidates loovust, huvi eriala vastu, motivatsiooni ja tööde mitmekesisust.

Esita sisseastumisavaldus: sais.eelink opens on new page

Avaldatud 16.08.2018. Viimati muudetud 16.02.2024.