CNC-puidutöötlemiskeskuse operaator – 6 kuud

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseõpe Statsionaarne, koolipõhine – tsükliõpe Põhiharidus 6 kuud

Tegu on uue õppekavaga, kus on kasvanud tarkvaraprogrammidega seotud õppetöö maht.

juhtõpetaja Andres Meisterson
"CNC-pingid on ülitähtsad nii puidutöötlemise kui ka väikelaevasektori ettevõtetes. Seda kasutatakse igal pool: mööblist ja laevadetailidest alustades ning hauakivide valmistamisega lõpetades.

Õppeaeg on lühike, sobides seega neile, kes kiiresti tahavad uusi oskusi omandada. Edaspidi on meil plaanis ka kõrgema taseme eriala avamine, kus on suurem roll juba tööprogrammide koostamisel."

Andres Meisterson
ametikooli tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja

vilistlane Katrin Hämelainen

"Minu huvi CNC-pinkide vastu algas varasemate õpingute käigus Kuressaare Ametikoolis. Nähes kõrvalt, kui erinevaid ja huvitavaid asju saab CNC masinaga teha, tekitaski minus soovi seda eriala omandama hakata.

Levinud arusaam CNC puhul on see, et vajutad start nuppu ja masin lõikab detaili ise välja – lihtne. Tegelikkuses on see vaid jäämäe tipp. Antud erialal omandad teadmised ja oskused kogu protsessist. Kusjuures väga suur osa ajast kulub arvutis programmi ettevalmistamisele, mille alusel masin hiljem freesima/puurima/treima hakkab. Koolis on võimalik praktilisi teadmisi ja oskusi rakendada 2,5-teljelise ja 5-teljelise CNC-pingi taga. Õpinguid toetavad pädevad ja motiveeritud õpetajad.

CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori õppe käigus saab head algteadmised ja -oskused erinevate 2D ja 3D joonestusprogrammide (nt Alphacam, Solidworks, Aspire) kasutamise osas. Joonestus ja joonestusprogrammide kasutamise oskus tuleb kasuks ka muudes valdkondades kui üksnes CNC-s.

Minu jaoks oli õpe äärmiselt huvitav. Tegemist on valdkonnaga, mille rakendamisel ei ole piire. See, mida CNC-pinkidel teha saab, seab piirid vaid fantaasia (sky's the limit)."

Katrin Hämelainen
2021. a CNC-puidutöötlemiskeskuse
operaatori eriala vilistlane

Töötukassa logo

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust.

Täpsemad tingimused leiate Eesti Töötukassa veebilehel>link opens on new page

Erialal õpitakse

Erialal õpitakse CNC-töötlemiskeskuste seadistamist ja käivitamist, õige lõiketera valikut jpm.

Vaata õppekava>link opens on new page

Eriala õppimiseks on

Õppetöö ajad

Õppetöö toimub tsükliõppes kaks korda kuus K–R kell 8.30–17.30

Vaata tunniplaani näidet õppiva rühma õppetsüklist koolis>link opens on new page

Kaugemalt tulijal on võimalus elada õpilaskodus.

Loe rohkem: 26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada

Töövõimalused

CNC-puidutöötlemiskeskuse operaator töötab arvutijuhitavatel töötlemiskeskustel mööbli- ja puiduettevõtetes.

Edasiõppimisvõimalused

Ametikoolis saab edasi õppida tisleri, mööblirestauraatori või väikelaevaehitaja erialal. Rakenduskõrgkoolides või ülikoolides saab edasi õppida tehnoloogiale ja materjalitöötlusele keskenduvatel erialadel.

Sisseastumise ajakava

Dokumentide esitamine 01.03 - 21.04.2024

Tutvu dokumentide loetelu ja vastuvõtu korraldusegalink opens on new page.

Vastuvõtutingimused ja hindamismaatriksid>link opens on new page

Vastuvõetavad erialad ja komisjonid>link opens on new page

Kevadine vastuvõtt

  • Eelnev motivatsioonikiri ja vestlus 24.04 kell 15.00-18.00 ruumis Õ303. Motivatsioonikiri tuleb eelnevalt koostada ja üles laadida sisseastumise infosüsteemi SAIS. Motivatsioonikirja koostamisel ei ole lubatud kasutada AI rakendusi. Vastuvõtupäeval toimub kandidaadiga vestlus kohapeal ette nähtud kellaajal. Vastuvõtutulemuste alusel koostatakse pingerida
  • Ametikool kinnitab vastuvõtu tulemused 26.06.2024.
  • Sisseastuja kinnitab õppima asumise hiljemalt 1.07.2024.
  • Kui aprilli kuupäev ei sobi, on täiendav võimalus vestluseks ja katseteks 17.06.2024.

Õppetöö algus septembris 2024.

Sisseastumiskatsed

  • Motivatsioonikiri
  • Vestlus
  • Motivatsioonikirja ja vestluse tulemuste alusel koostatakse pingerida.

Esita sisseastumisavaldus sais.ee>link opens on new page

Avaldatud 17.08.2018. Viimati muudetud 01.02.2024.