Noorem tarkvaraarendaja – 2 a

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseõpe Statsionaarne, koolipõhine – tsükliõpe Põhi- või keskharidus 2 a

Noorem tarkvaraarendaja eriala saab õppida ka põhikooli järel päevases õppes>

Tarkvaraarendaja erialal keskendutakse uue tarkvara ja veebilahenduste loomisele, testimisele ning dokumenteerimisele.

Õppekava on sarnane kutsekeskharidusõppe tarkvaraarenduse õppekavaga. Erinevus seisneb selles, et täiskasvanud õppijatega liigutakse tsükliõppes edasi kiiremas tempos ja õppeteemade ajalised mahud on veidi väiksemad.

Erialal õpitakse

Õppetöö on projektipõhine: õpitakse praktiliste projektide käigus, kus meeskonnatööna luuakse näiteks veebiportaale, rakendusi ja teisi tarkvaralahendusi. Õppijad saavad projektide käigus lisaks erialaoskustele arendada ka oma suhtlemis-, juhtimis-, ja meeskonnatööoskusi, mida ettevõtted täna väga oluliseks peavad.

Valikmoodulid

 • Veebidisain. Kuressaare Ametikool on ainus kutseõppeasutus Eestis, kus õpetatakse nii IKT- kui ka disainierialasid. Arusaamine kompositsioonist, värvidest ja tüpograafiast on veebirakenduste loojatele tähtis.
 • Virtuaalreaalsus. Ametikooli innovatsioonilaboris on erinevad virtuaalreaalsuse seadmed, mille jaoks luuakse projektitööna tarkvararakendusi.
 • Serverid ja võrgud. Saadakse põhioskused selleks, et töötada võrguadministraatori või IT-tugiisikuna.
 • Ettevõtlusõpe. Luuakse koos kaasõpilastega õpilasfirma ja saadakse julgus ning põhioskused oma ettevõtte või idufirma loomiseks.
 • Robootika. Õpitakse looma roboteid, mille käigus saadakse baasteadmised elektroonikast ja arendatakse oma programmeerimisoskusi.
 • Muusikatehnoloogia. Sisaldab arvutimängudele ja veebilehtedele audio loomist ja programmeerimist, heli salvestamist ja vastava tarkvara kasutamist.
 • 3D graafika elemendid ja töövõtted. Õpitakse looma 3D graafilisi pilte ja animatsioone ning ametikooli innovatsioonilaboris 3D elemente printima.
 • Video, heli ja graafilised elemendid. Õpitakse looma ja kokku panema videot, kus on ühendatud nii video- ja helitöötlus, eriefektid kui ka graafilise disaini elemendid.
 • Tootedisain. Teostatakse praktiline tootedisaini projekt probleemanalüüsist, eelarvestamisest kuni prototüübi valmimise, esitlemise ning turunduse ja müügi kavandamiseni.
 • Tarkvaraprojekt. Luuakse, dokumenteeritakse ja esitletakse veebilehe loomise või tarkvaraarendusega seotud projekt.

Koolil on kaasaegsed arvutiklassid ja pikaajaline kogemus infotehnoloogia erialade õpetamisel. Erialal õppimine eeldab huvi reaalainete vastu, püsivust ja loogilist mõtlemist.

Vaata õppekava>link opens on new page

Vilistlase arvamus

vilistlane Romet Pihlak
"Tarkvaraarendajaks õpin sellepärast, et tahan eriala kiire arenguga kursis olla ja sellele oma panuse anda. Kasuks tuleb veel tööturul suur nõudlus ning amet ise on huvitav. Ametikoolis meeldib innovatiivne suhtumine õppimisse, vaba keskkond ja vastutulelikud õppejõud."

Romet Pihlak
vilistlane

Üks põhjus, miks ametikooli õppima tulla, on suurepärased õpetajad. Vaata videot inglise keele ja arvutierialade õpetajast muusik Ian Petterssonist:

Pildid ja lood õppetööst

Energiahäkk: tarkvaraarendajate koostööprojekt interaktiivse graafika kujundajatega 26.-28.01.2022>link opens on new page

Testimise töötuba külalisõpetajaga 10.02.2022>link opens on new page

FB postitus: tarkvaraarenduse erialalt välja kasvanud idufirma võitis auhinna 28.08.2022>link opens on new page

Õppetöö ajad

Õppetöö viiakse läbi tsükliõppes vastavalt õppetöö graafikule. Õppetsükli pikkus on 3 päeva. Õppepäev kestab 8.30–17.30.

Milline tunniplaan välja võib näha? Vaata tunniplaani näidet õppiva rühma õppetsüklist koolis>link opens on new page

Kaugemalt tulijad saavad õppetsüklite ajal elada ametikooli õpilaskodus>

Loe rohkem: 26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada>

Töövõimalused

Tarkvara arendaja eriala lõpetanud saavad tööle asuda tarkvaraarenduse firmadesse testijate või arendajatena või ka IT-spetsialistina.

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetanud saavad soovi korral edasi õppida kõrgkoolides informaatikat, IT-süsteemide arendust või äriinfotehnoloogiat.

Sisseastumise ajakava

Dokumentide esitamine 01.03 - 21.04.2024

Tutvu dokumentide loetelu ja vastuvõtu korraldusega>link opens on new page

Vastuvõtutingimused ja hindamismaatriksid>link opens on new page

Vastuvõetavad erialad ja komisjonid>link opens on new page

Kevadine vastuvõtt

 • Loogikaülesanne, loovülesanne, videotutvustus ja vestlus 24.04 kell 13 ruumis K206. NB! Kui on rohkelt sisseastujaid, kulub ülesannete sooritamiseks ja vestlusteks mitu tundi. Palun varu selleks aega.
 • Testi sooritamisega samal ajal käiakse kordamööda vestlusel.
 • Vastuvõtupäeval korraldataksevestlus, loogikaülesande kirjalik lahendamine, loovülesande lahendamine ja esitamine. Videotutvustuse koostamiseks on aega üks päev, video esitatakse juhendis etteantud tähtajaks. Vastuvõtuülesanded põhinevad eelneval üldharidustasemel ega vaja spetsiaalset ettevalmistust.
 • Ametikool kinnitab vastuvõtu tulemused 26.06.2024.
 • Sisseastuja kinnitab õppima asumise hiljemalt 1.07.2024.
 • Kui aprilli kuupäev ei sobi, on täiendav võimalus vestluseks ja katseteks 17.06.2024.

Õppetöö algus septembris 2024.

Sisseastumiskatsed

 • Loogikaülesanne
 • Loovülesanne
 • Videotutvustus
 • Vestlus
 • NB! Õppima asumise eelduseks on inglise keele oskus

Pingerida kujuneb vestluse, videotutvustuse, loogikaülesande ja loovülesande tulemuste alusel.

Esita sisseastumisavaldus: sais.ee>link opens on new page

Avaldatud 21.01.2019. Viimati muudetud 05.02.2024.