Kinnisvarahooldaja (sobib HEV õppijale) - 2a

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseõpe Statsionaarne, koolipõhine – päevaõpe Põhiharidus 2 aastat

Kinnisvarahooldaja on seotud ehitise krundi, ehituskonstruktsioonide ja siseruumide korrashoiu korraldamisega.

Õppetöö sobib ka erivajadustega õppijatele. Vajadusel, kui õppekava osutub liiga kergeks/raskeks, ilmnevad muud asjaolud, kohandatakse õppekava õppijale sobivaks.

Nädalas on HEV õppijal 30 tundi. Õpperühma suurus on kuni 8 õppijat.

Erialal õpitakse

Õpingud sisaldavad endas mitmeid valdkondi, millest olulisemad on:

  • hoonete puhastus- ja koristustööd
  • krundi heakord ja haljastus
  • hooldus- ja remonditööd

Lisaks õpitakse puusepa- ja ehitustöid, inglise keelt, arvutiõpetust.

Praktika toimub ettevõttes. Erandkorras võib õpilane erivajadusest tingituna sooritada praktika kooli juures. Iga õpilase praktikakorraldus vaadatakse läbi individuaalselt. 

Vaata õppekava>link opens on new page

Tugisüsteem

Koolis on olemas erivajadusega õpilasele vajalik tugisüsteem: rühmajuhataja, sotsiaalpedagoog ja vajadusel ka psühholoog. Igapäevaelu probleemide lahendamisel aitab rühmajuhataja, kellel on pikaaegne kogemus erivajadustega õppijatega töötamisel. 

Ametikoolil ei ole võimalust pakkuda tugiisikut, viipekeele tõlki, spetsiaalselt pimedatele kohandatud õppematerjali.

Ametikoolil on õpilaskodu>

Õppetöö ajad

Õppetöö viiakse läbi kahes õppekompleksis: Kuressaares ja Upal asuvas Tehnoloogiamajakas. Õppekomplekside vahel liigub koolipäevadel õpilasbuss.

Töövõimalused

Eriala lõpetanud töötavad kinnisvarahoolduse, heakorra, maastikuehituse, aianduse vms tegelevates ettevõtetes.

Juhul, kui õpilane ei ole oma erivajaduse tõttu suuteline konkureerima avalikul tööturul, püütakse leida võimalus kasutada teisi spetsiaalselt puudega inimestele mõeldud riiklikke tööturu teenuseid.

Edasiõppimisvõimalused

Edasi saab õppida erialadel, kus ei ole nõutud keskhariduse olemasolu.

Sisseastumise ajakava

Dokumentide esitamine 01.03 - 21.04.2024

Tutvu dokumentide loetelu ja vastuvõtu korraldusega>link opens on new page

Vastuvõtutingimused ja hindamismaatriksid>link opens on new page

Vastuvõetavad erialad ja komisjonid>link opens on new page

Kevadine vastuvõtt

  • Vestlus 24.04 kell 10.15-12.30. NB! Kui on rohkelt sisseastujaid, kulub vestlusteks mitu tundi. Palun varu selleks aega.
  • Ametikool kinnitab vastuvõtu tulemused 26.06.2024.
  • Sisseastuja kinnitab õppima asumise hiljemalt 1.07.2024.
  • Kui aprilli kuupäev ei sobi, on täiendav võimalus vestluseks ja katseteks 17.06.2024.

Õppetöö algus septembris 2024.

Sisseastumiskatsed

  • Vestlus
  • Vestluse tulemuse alusel koostatakse pingerida.

Esita sisseastumisavaldus: sais.eelink opens on new page

Avaldatud 18.04.2023. Viimati muudetud 01.02.2024.