Giid (kultuurigiid) – 2 a

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseõpe Statsionaarne, koolipõhine – tsükliõpe Keskharidus 2 a

Ametikoolis saab üle aasta õppima tulla kas kultuuri- või loodusgiidiks. 2024. a võtame vastu kultuurigiide.

Kas teadsid, et Eestis saab laiapõhjaliselt kultuurigiidiks õppida vaid Kuressaare Ametikoolis?

Vilistlase arvamus

Vaata siit, mis Heino ametikooli tõi ja mida ta meie õpetajatest arvab:

Heino Joandi on giidi eriala vilistlane, Saaremaa aastaõppija, Saaremaa Giidide Ühingu liige ja Saaremaa Muuseumi külastusjuht.

"Õppeained on põnevad alates inglise ja soome keelest ja reisikorraldusest kuni kultuuriloo ja arhitektuuri ajalooni. On vahva oma teadmisi praktiseerida perekonna ja sõprade peal, näiteks rääkida neile, mida tähendavad balustraad, piaal ja pilaster. Lisaks sain tänu heale õppeedukusele käia Erasmus+ programmi kaudu neljanädalasel praktikal Küprosel, kus olin giidiks Itaalia noortele."

Ave Viil, kultuurigiidi eriala vilistlane, Saaremaa Giidide Ühingu liige.

Loe siit, miks Ave valis giidi eriala>link opens on new page

Giid oskab ekskursioone planeerida ja läbi viia, riski ennetada ning  juhtida. Tunneb kultuuri- ja ajaloopärandit, meeskonnatööd ning teab põnevaid lugusid. On hea kohanemisvõimega,  pingetaluvusega, otsustus- ja vastutusvõimega ning füüsilise aktiivsusega. Giid on samuti sõbralik ja rõõmsa meelega. Hea suhtleja, suure empaatiavõimega, viisaka käitumise ja korrektse välimusega.

Erialal õpitakse

Õpingud on suures osas hästi praktilised: külastatakse turismiobjekte, tutvutakse vaatamisväärsutega ning kultuuriga väljaspool klassiruumi.

Giid õpib reisisaatja ja giidi tööd, võõrkeeli, Eesti saarte ja mandri vaatamisväärsusi ja turismiobjekte ning planeerivad kultuuri ekskursioone ja harjutavad esitleja meisterlikkust. Valikained on veelgi praktilisemad: giiditakse jalgratastel, saadakse oskused fotograafiast jpm.

Turismipiirkondade käsitlus ei ole ainult Saaremaa keskne, kuna paljud õppijad on mandrilt, siis lisaks Saaremaale käsitletakse teisi Eesti turismipiirkondi, sh Tallinna.

Vaata ka õppekava>link opens on new page

Kes õpetavad?

Üks põhjus, miks ametikooli õppima tulla, on suurepärased õpetajad ning praktikud:

 • Reet Truuväärt
 • Anni Filippov
 • Heli Kakko
 • Elle Mäe
 • Tiiu Kiil
 • Marve Koppel

Töövõimalused

Giidi töö ei ole vaid hooajaline. Tööd leiab erinevates turismiettevõtetes, külastusjuhina muuseumis, turismiinfokeskuses, RMKs ja Keskkonnaametis. Võimalik on luua oma ettevõte.

Õppetöö ajad

Giidid käivad koolis ühel nädalal kuus. Nii ei pea töötav inimene ühel nädalal pikalt puuduma. Nädalavahetustel on juba töötavatel giididel võimatu tulla kooli. Giidid käivad koolis ühel nädalal kuus:

"Mõnikord, kui on praktilised tunnid, on päevad lühemad. Võib tulla ka ette, et on vaja juba hommikul kell 6 tulla tundi, et linnulaulu minna kuulama, aga seda tõesti ainult üks kord aastas. Proovime väga, et tunnid oleksid väga praktilised ja seega on rohkelt liikumist ja mõnikord läheb vaja ka oma transporti. Aga kogemused näitavad, et pole olnud probleemi: kui juba ollakse tuttavamad, siis jagatakse omavahel, kelle kord on tulla autoga. Palju viibitakse ka looduses ja ka kultuuriobjektidel."

Marve Koppel, õpetaja

Kaugemalt tulijad saavad õppetsüklite ajal elada ametikooli õpilaskodus.

Õppetöö osa on ka praktika. Praktiseeritakse reisisaatjana nii kodupiirkonnas kui ka mujal Eestis. Giidi praktika nõuab juba marsruutide tundmist ja lugude jutustamise oskust. Kel huvi, saab minna Erasmus+ programmi rahastusel ka välispraktikale.

Loe rohkem: 26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada>

Sisseastumise ajakava

Dokumentide esitamine 01.03 - 21.04.2024

Tutvu dokumentide loetelu ja vastuvõtu korraldusega>link opens on new page

Vastuvõtutingimused ja hindamismaatriksid>link opens on new page

Vastuvõetavad erialad ja komisjonid>link opens on new page

Kevadine vastuvõtt

 • Eelnev motivatsioonikiri ja vestlus 24.04 kell 15.00 Teamsis. Motivatsioonikiri tuleb eelnevalt koostada ja üles laadida sisseastumise infosüsteemi SAIS. Vastuvõtupäeval toimub sisseastuja vestlus ette antud ajal Teamsi vahendusel. Vastuvõtutulemuste alusel koostatakse pingerida.
 • Ametikool kinnitab vastuvõtu tulemused 26.06.2024.
 • Sisseastuja kinnitab õppima asumise hiljemalt 01.07.2024.
 • Kui aprilli kuupäev ei sobi, on täiendav võimalus vestluseks ja katseteks 17.06.2024.

Õppetöö algus septembris 2024.

Sisseastumiskatsed

 • Motivatsioonikiri
 • Vestlus

Vastuvõtutulemuste alusel koostatakse sisseastujate pingerida.

Esita sisseastumisavaldus sais.ee>link opens on new page

Avaldatud 17.08.2018. Viimati muudetud 25.03.2024.