Bussijuht – 6 kuud

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseõpe Statsionaarne, koolipõhine – tsükliõpe Põhiharidus. Vanus vähemalt 23,5. Vähemalt 1,5 aastat B-kat juhistaaži. 6 kuud

Bussijuhi eriala õpetamist alustati ametikoolis 2019. aastal.

Erialal läbitakse sõidukijuhi kursus ning saadakse vajalikud teadmised-oskused elukutselise bussijuhina töötamiseks.

Erialal õpitakse

 • liiklusõpetus
 • erialane võõrkeel
 • sõiduki ehitus ja käsitsemine
 • sõitjateveo korraldus
 • pagasi ja saadetiste vedu

Vaata õppekava>link opens on new page

Õppetöö ajad

Õppetöö viiakse läbi tsükliõppes üle nädala N–L kell 8.30–17.30.

Vaata tunniplaani näidet õppiva rühma õppetsüklist koolis>link opens on new page

Kaugemalt tulijad saavad õppetsüklite ajal elada ametikooli õpilaskodus>.

Loe rohkem: 26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada>

Töövõimalused

Bussijuht töötab transpordi ja reisijateveoga tegelevates ettevõtetes nii Eestis kui ka välisriikides.

Loe rohkem ametite andmebaasist>link opens on new page

Sisseastumise ajakava

Dokumentide esitamine 01.03 - 21.04.2024

Tutvu dokumentide loetelu ja vastuvõtu korraldusega>link opens on new page

Vastuvõtutingimused ja hindamismaatriksid>link opens on new page

Vastuvõetavad erialad ja komisjonid>link opens on new page

Kevadine vastuvõtt

 • Eelnev motivatsioonikiri ja vestlus 25.04 kell 15.00-16.45 ruumis Õ307. Motivatsioonikiri tuleb eelnevalt koostada ja üles laadida sisseastumise infosüsteemi SAIS. Motivatsioonikirja koostamisel ei ole lubatud kasutada AI rakendusi. Vastuvõtupäeval toimub kandidaadiga vestlus kohapeal ette nähtud kellaajal. Vastuvõtutulemuste alusel koostatakse pingerida.
 • Vanus vähemalt 23,5 aastat ja vähemalt 1,5 aastat B-kategooria juhistaaži.
 • Ametikool kinnitab vastuvõtu tulemused 26.06.2024.
 • Sisseastuja kinnitab õppima asumise hiljemalt 1.07.2024.
 • Kui aprilli kuupäev ei sobi, on täiendav võimalus vestluseks ja katseteks 17.06.2024.

Õppetöö algus septembris 2024.

Sisseastumiskatsed

 • Motivatsioonikiri
 • Vestlus
 • Motivatsioonikirja ja vestluse tulemuste alusel koostatakse pingerida.

Dokumendid ja vastuvõtu korraldus>

Esita sisseastumisavaldus: sais.eelink opens on new page

Avaldatud 10.06.2019. Viimati muudetud 01.02.2024.