Ametikool jagab komposiidikogemusi Lõuna-Euroopasse

Loomise kuupäev 08.01.2021

Kuressaare Ametikool osaleb uues rahvusvahelises projektis CompoWIN, mille eesmärk on jagada mitme Lõuna-Euroopa riigiga oskust õpetada komposiitmaterjalide töötlemist ja neist toodete valmistamist.

„Läheme oma oskustega appi, viime senist kogemust järgmistesse riikidesse edasi,“ rääkis ametikooli poolne projektijuht Andres Meisterson.

Projekti rahastab EL haridusprogramm Erasmus+.

„Meil on eelmise projektiga loodud e-õppe platvorm, mis distantsõppe ajal osutus väga väärtuslikuks. Meie enda huvi projektis on olemasolevaid õppematerjale edasi täiendada. Eelmise projekti raames loodud materjale oleme kasutanud lisaks oma õpilastele ka kahe kõrgkooli tudengite õpetamisel,“ ütles Meisterson, viidates TLÜ Haapsalu kolledžile ja TTÜ EMERA Meremajanduse Keskusele.

Projektipartnerid on veel Sloveeniast, Saksamaalt, Bulgaariast ja Horvaatiast.

Kuressaare Ametikooli peamine ülesanne projektis on välja töötada juhendmaterjalid komposiidieriala õpetamisega alustamiseks kutsekoolis, täienduskoolituste või ümberõppe läbiviimiseks.

„Näiteks Bulgaarias on puuseppade ja tislerite tööjõuvajadus langemas. Inimestel on aga käsitööoskused olemas. Komposiidivaldkonna teoreetilised teadmised saab omandada e-platvormil ja praktilise oskuse töökojas,“ märkis Meisterson.

Projekt kestab kaks aastat.

CompoWIN on 2017. a lõppenud projekti CompoHub jätkuprojekt.

Viimati muudetud 08.01.2021.