Kilimanjaro VET projekt viis neli töötajat Tansaaniasse

Loomise kuupäev 20.12.2023

Eelmisel nädalal osalesime Tiiu Tuhkaneni ja Erik Riigega Tansaanias Erasmus+ koostööprojekti Kilimanjaro VET avakoosolekul.

Tutvusime sealse kutsehariduse ja partnerkoolidega. Viisime läbi hulga fookusgrupi- ja süvaintervjuusid, mille keskmes oli õppimine, õpetamine ja ettevõtlusoskused, et saada meile vajalikku taustainfot, et aidata neil muuta õpetamist efektiivsemaks olukorras, kus tehnilised vahendid ei ole üldjuhul kättesaadavad.

Meiega võrreldes on sealne kutseharidus palju vähem rahastatud. Tansaania haridussüsteem järgib mudelit 7-4-2-3. Põhikool 7a, keskkool 4a, täiendavalt 2a õpet, et minna kolledzisse (3-4a) või kutseõppesse. Alus- ja põhiharidus on küll tasuta, aga sellega kaasnevad kulud õppetööks vajalikele materjalidele jms on siiski paljudele peredele üle jõu käivad. Nii kesk- kui kutseharidus on tasulised. Samuti ka kõrgharidus.

Õppetöö toimub põhikoolis suahiili keeles, sealt edasi ainult inglise keeles. Koolid võivad kuuluda ja olla rahastatud erinevate institutsioonide poolt, aga kõikides toimub õpe siiski riiklike õppekavade alusel. Õppekavad on õpiväljundipõhised.

Praktiliste tundide osakaal on väiksem, õppebaaside tase koolides väga ebaühtlane. Enamus õppetöökodadest olid nukras seisus. Samas käisime ka luteri kirikule kuuluvas kutsekoolis, kus sakslasest koolijuhi eestvedamisel on töökojad ja tellimustööde osa õppeprotsessides heal tasemel.

Teooriatundides on õpetaja 50-100 õppijaga, tal pole reeglina projektorit, üksnes kriit ja tahvel. Samas on õpetajad väga nutikad, haritud ja motiveeritud ennast täiendama. Õpetaja palk on 200-500€ kuus.

Moshi asub Kuressaarest pea 7000 kilomeetri kaugusel, teisel pool ekvaatorit. 200 tuhande elanikuga linn on üheks peamiseks stardipunktiks Kilimanjarole ronivatele matkajatele.

Selge ilmaga on see Aafrika kõrgeim tipp ja maailma kõige kõrgem eraldiasuv mägi näha paljudest kohtadest linnas. Kuigi igal aastal ronib sinna 50 tuhat inimest, ei ole turiste linnapildis palju näha.

Meiega võrreldes on inimesed palju religioossemad. Tansaania luteri kirik on oma 8,5 miljoni liikmega luteri kirikutest maailmas suuruselt teine. Keskmine elatustase on meiega võrreldes kordades madalam. Riigi 66 miljonist elanikust elab ekstreemses vaesuses 26 miljonit.

Samas on linnas ka piirkondi suurte villadega, sõidetakse kallite maasturitega. Peamine tegevusala on põllumajandus. Paljud üritavad alustada oma väikse ettevõtlusega, kuid tihti puudub selleks algkapital, näiteks raha, et osta õmblusmasinat vms. Vestlustest tuli välja, et palju loodetakse ka Euroopa eraisikute kapitalile. Luuakse kontakte näiteks turistidega ja pakutakse neile osalust oma väikeettevõttes.

Kui oled jõukas, siis on kättesaadavad paljud teenused: näiteks võib pulma tellida professionaalse video- ja valgustehnikaga võttetiimi, tellida digitrükiteenuseid. Suuremale osale elanikkonnast jäävad need küll kättesaamatuks.

Kui turistidele suunatud teenused (alates majutusest kuni näiteks matkamine Kilimanjaro otsa või safari Serengetisse vm rahvusparki) on ka meile kalli hinnaga, siis kohalikele suunatud asjad väga odavad. Näiteks värske ja imemaitsev mango maksab 1000 šillingit ehk 37 eurosenti.

Kahtlemata kõige liigutavamaks asjaoluks võib pidada tansaanlaste erakordset viisakust, tähelepanelikkust ja soojust. Iga vastutulija tervitab sind ja uurib, kuidas sul läheb ja seda juhtub ka tänaval. See on kindlasti üks õppimise kohti meile eestlastele.

Projektitegevused jätkuvad meie jaoks kodus ja üle veebi. Septembris tulevad Tansaania õpetajad meile, teine grupp tansaanlasi läheb Soome Oulu. 2025. a on kavas õpetajate koolitus Tansaanias.

Projekt on kaasrahastatud Erasmus+ Capacity Building meetmest, mis on suunatud kolmandate riikide kutsehariduse toetamiseks.

Projekti kohta saab rohkem lugeda veebilehelt capacitytanzania.eulink opens on new page

Taavi Tuisk

Ave Paaskivi

Viimati muudetud 20.12.2023.