Tööpõhise kutseõppe projekti raames lõppes ekspertide uuring

Loomise kuupäev 13.05.2021

Erasmus+ projekti „Virtual Work-based Learning to simulate real experience in VET digital training“ käigus toimus kutsehariduse ekspertide küsitlus kuues Euroopa riigis.

Uuringu eesmärgiks oli koguda andmeid ja kogemusi pandeemiaaegse distantsõppe läbiviimisest praktilises tööpõhises kutseõppes.

Veebruaris ja märtsis 2021 läbiviidud küsitlusele vastas kokku 88 kutseõpetajat ja koolitajat

Portugalist, Bulgaariast, Küproselt, Poolast, Itaaliast ja Eestist, igast riigist 12-16 eksperti.

Kvantitatiivse ja kvalitatiivse uuringu käigus koguti hulgaliselt väärtuslikke andmeid ja kogemusi, mida kasutatakse virtuaalse tööpõhise õppe arenduseks ja projekti järgmiste tegevustes, kõigepealt vastava juhendi koostamiseks.

Juhend, mis sisaldab läbiviidud uuringu kokkuvõtet, järeldusi ja soovitusi virtuaalse tööpõhise õppe tulemuslikumaks rakendamiseks, avaldatakse eeloleval suvel projekti veebilehel www.vwbl.eulink opens on new page seitsmes keeles.

„vWBL“ projekti koordinaator on EPRALIMA Escola profissional do Alto Lima Portugalist.

Kuressaare Ametikool osaleb projektis partnerina ja vastutab virtuaalse tööpõhise õppe juhendi (output 1) valmimise eest.

Viimati muudetud 13.05.2021.