Noorem tarkvaraarendaja – 3 a

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutsekeskharidusõpe Statsionaarne, koolipõhine – päevaõpe Põhiharidus 3 a

Noorem tarkvaraarendaja eriala saab õppida ka tsükliõppes>

Tarkvara arendaja erialal keskendutakse uue tarkvara ja veebilahenduste loomisele, testimisele ning dokumenteerimisele.

Erialal õpitakse

Õppetöö on projektipõhine: õpitakse praktiliste projektide käigus, kus meeskonnatööna luuakse näiteks veebiportaale või veebirakendusi. Lisaks arendatakse suhtlemis-, juhtimis-, ja meeskonnatööoskusi, mida ettevõtted täna väga oluliseks peavad.

Vaata täpsemalt õppekavast>link opens on new page

Juba esimese kursuse lõpus on õppijatel ette nähtud 6-nädalane praktika ettevõtetes.

Loe praktikalugu: esmakursuslastele pakutakse praktika lõpus tööd>

Valikmoodulid

 • Veebidisain. Kuressaare Ametikool on ainus kutseõppeasutus Eestis, kus õpetatakse nii IKT- kui ka disainierialasid. Arusaamine kompositsioonist, värvidest ja tüpograafiast on veebirakenduste loojatele tähtis
 • Virtuaalreaalsus. Ametikooli innovatsioonilaboris on erinevad virtuaalreaalsuse seadmed, mille jaoks luuakse projektitööna tarkvararakendusi.
 • Serverid ja võrgud. Saadakse põhioskused selleks, et töötada võrguadministraatori või IT-tugiisikuna.
 • Ettevõtlusõpe. Koos kaasõpilastega luuakse õpilasfirma ja saadakse julgus ning põhioskused oma ettevõtte või idufirma loomiseks.
 • Robootika. Õpitakse looma roboteid, mille käigus saadakse baasteadmised elektroonikast ja arendatakse oma programmeerimisoskusi.
 • Muusikatehnoloogia. Sisaldab arvutimängudele ning veebilehtedele audio loomist ja programmeerimist, heli salvestamist ja vastava tarkvara kasutamist.
 • 3D graafika elemendid ja töövõtted. Õpitakse looma 3D graafilisi pilte ja animatsioone ning ametikooli innovatsioonilaboris 3D elemente printima.
 • Video, heli ja graafilised elemendid. Õpitakse looma ja kokku panema videot, kus on ühendatud nii video- ja helitöötlus, eriefektid kui ka graaflise disaini elemendid.
 • Tootedisain. Teostatakse praktiline tootedisani projekt probleemanalüüsist, eelarvestamisest kuni prototüübi valmimise, esitlemise ning turunduse ja müügi kavandamiseni.
 • Tarkvaraprojekt. Luuakse, dokumenteeritakse ja esitletakse veebilehe loomise või tarkvaraarendusega seotud projekt.


Koolil on kaasaegsed arvutiklassid ja pikaajaline kogemus infotehnoloogia erialade õpetamisel. Erialal õppimine eeldab huvi reaalainete vastu, püsivust ja loogilist mõtlemist.

Vaata projektõppe ruumi virtuaaltuuriga>link opens on new page

Õppetöö ajad

Loe rohkem: 30 põhjust, miks valida kutsekeskharidus Kuressaare Ametikoolist>

Töövõimalused

Tarkvaraarendaja eriala lõpetanud saavad tööle asuda tarkvaraarenduse firmadesse programmeerijana või tarkvaraarendajana.

Heade spetsialistide järele on pidevalt suur nõudlus, mistõttu tarkvaraarendaja võib leida hõlpsasti tööd ka väljaspool Eestit.

Jane Mägi
“Tegu on selgelt number 1 valdkonnaga nii maailmas kui ka Eestis, kus oodatakse kõige suuremat töökohtade kasvu ja kus on pea kõrgeimad palgad. 16 on õige vanus põhjalike IT-õpingutega alustamiseks. Mida varem alustada, seda kaugemale jõutakse.”
Jane Mägi
Juhtõpetaja

Loe selle eriala kohta ametialade andmebaasist>link opens on new page

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetaja saab nii ameti kui ka keskhariduse.

Edasi õppida on võimalik Tallinna Tehnikaülikoolis informaatikat, IT-süsteemide arendust või äriinfotehnoloogiat; Tallinna ja Tartu Ülikoolides informaatikat.

Sisseastumise ajakava

Dokumentide esitamine 01.03 - 21.04.2024

Tutvu dokumentide loetelu ja vastuvõtu korraldusega>link opens on new page

Vastuvõtutingimused ja hindamismaatriksid>link opens on new page

Vastuvõetavad erialad ja komisjonid>link opens on new page

Kevadine vastuvõtt

 • Loogikaülesanne, loovülesanne, videotutvustus 24.04 kell 9 ruumis K206. NB! Kui on rohkelt sisseastujaid, kulub ülesannete sooritamiseks ja vestlusteks mitu tundi. Palun varu selleks aega.
 • Testi sooritamisega samal ajal käiakse kordamööda vestlusel.
 • Ametikool kinnitab vastuvõtu tulemused 26.06.2024.
 • Sisseastuja kinnitab õppima asumise hiljemalt 1.07.2024.
 • Kui aprilli kuupäev ei sobi, on täiendav võimalus vestluseks ja katseteks 17.06.2024.

Õppetöö algus septembris 2024.

Sisseastumiskatsed

 • Loogikaülesanne
 • Loovülesanne
 • Videotutvustus
 • Vestlus
 • Pingeridade koostamisel arvestatakse ka põhikooli lõputunnistuse või 9. klassi hinnetelehe hindeid.
 • NB! Õppima asumise eelduseks on inglise keele oskus

Esita sisseastumisavaldus: sais.ee>link opens on new page

Avaldatud 28.03.2018. Viimati muudetud 31.01.2024.